Actualidad y noticias

17/11/2017 - Lexislación
CENTROS E POSTOS DE ESPECIAL DIFICULTADE

Actualización dos anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade.

Ler máis »
29/07/2015 - Lexislación
Instrucións no curso académico 2015/2016 para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato nos centros docentes galegos
Instrucións no curso académico 2015/2016 para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia
 

Xúntase a Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

23/07/2015 - Lexislación
Orde pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión
Orde pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas
 

Xúntase a Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas.

 

Ler máis »
29/06/2015 - Lexislación
Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia

Próxima publicación no DOG do Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ler máis »
26/06/2015 - Lexislación
Proxecto de Orde pola que establece a relación de materias de libre configuración autonómica en ESO e no Bacharelato

Proxecto de Orde pola que establece a relación de materias de libre configuración autonómica en ESO e no Bacharelato, se regula o seu currículo e a súa oferta .

Ler máis »
FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia