Actualidad y noticias

15/03/2018 - Lexislación e información laboral
NORMATIVA SOBRE CONCERTOS EDUCATIVOS

Achégase a normativa que regula os concertos educativos: O R.D. 2377/1985 polo que se aproba o Regulamento de Normas Básicas sobre concertos educativos, o R.D. 189/1989 que modifica o R.D. anterior e a Orde de 14 de febreiro de 2013 pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2013 e 2014 e seguintes. 

Ler máis »
19/02/2018 - Lexislación e información laboral
RD EMPREGADAS DE FOGAR

Adxuntamos Real Decreto 1596/2011, do 4 de novembro, polo que se desenvolve a disposición adicional quincuaxésima terceira da Lei Xeral da Seguridade Social, texto refundido aprobado polo Real Decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, en relación coa extensión da acción protectora por continxencias profesionais aos traballadores incluídos no Réxime Especial da Seguridade Social dos Empregados de Fogar.

Ler máis »
19/02/2018 - Lexislación e información laboral
ESTATUTO DOS TRABALLADORES

Adxuntamos Real Decreto LeXislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba el texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.TEXTO CONSOLIDADO; última modificación: 13 de maio de 2017.

Ler máis »
05/02/2018 - Lexislación e información laboral
SENTENZA TXUE (asunto C-270/16)

SENTENZA DO TXUE:as ausencias xustificadas no traballo, atribuíbles a unha discapacidade, non se poden computar a efectos dun despedimento por faltas de asistencia ao traballo

Ler máis »
28/12/2016 - Lexislación e información laboral
AMPLIACIÓN DO PERMISO POR PATERNIDADE

O Sindicato Nacional de Ensino Privado (S.N.E.P.) da FeSP-UGT recibe con agrado que, despois de tantos aprazamentos (lembramos que  foi aprobado no 2009), dunha vez por todas, se faga efectiva a ampliación do permiso de paternidade a catro semanas no ano 2017. 

Ler máis »
18/04/2016 - Lexislación e información laboral
Hai que derrogar as reformas laborais impostas

É imprescindible recuperar os dereitos arrebatados aos traballadores

O único que conseguiron as reformas laborais que desde 2010 nos impuxeron coa escusa da crise  foi dar máis poder ao empresario e debilitar a todos os traballadores, individual e colectivamente.

Os traballadores estamos máis desprotexidos, somos máis pobres e máis vulnerables. Nin se creou emprego, nin mellorou a súa calidade,  senón todo o contrario.

 

Ler máis »
27/11/2014 - Lexislación e información laboral
Novo modelo de Nómina

Para dar cumprimento específico ao previsto no segundo parágrafo do Art 104.2 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social publicouse no BOE a Orde ESS/2098/2014 de 6 de novembro ESTABLÉCESE UN NOVO MODELO DE NÓMINA.

 

Ler máis »
FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia