22/01/2018 - FETE Informa Pública
CONCENTRACIÓN EN CONTRA DA NOVA ZONIFICACIÓN DE VIGO

O venres 19 de xaneiro a FeSP-UGT Ensino, xunto coa comunidade educativa e outras OOSS participaron na concentración Na Farola de Vigo para manifestar o seiu rexeitamento a esta nova proposta de zonidficación de Vigo.

Desde a FeSP-UGT Ensino estamos en total desacordo con esta nova proposta de zonificación do concello de Vigo; xa que está baseada en criterios técnicos en lugar de en criterios pedagóxicos e didácticos. Non se teñen en conta as necesidades do alumnado de Vigo nin a opinión da comunidade educativa que o venres manifestou o seu total desacordo con esta imposición por parte da administración eductaiva.

Este proxecto vai provocar graves prexuizos ós nenos e nas, ás familias e ó profesorado; perigando a supervivencia dalgúns centros educativos públicos e o futuro da escola pública.

 

Sindicato Nacional Ensino Público

19/01/2018 - FETE Informa Privada
O MÓBIL, INIMIGO DOS TRABALLADORES

Pois ben, un traballador remata a súa xornada, marcha para o seu fogar ou onde queira que vaia, e recibe unha chamada ou unha mensaxe do seu traballo. Ten a obrigación de atendela? NON, posto que rematou a súa xornada de traballo.

Ler máis »
19/01/2018 - FETE Informa Pública
ASEMBLEAS INFORMATIVAS PARA INTERINOS NOS LOCAIS DA FeSP-UGT
Ler máis »
18/01/2018 - FETE Informa Privada
SUSPENSIÓN DE CONTRATO POR RISCO POR EMBARAZO

Cando por motivo do seu embarazo a traballadora ou o seu bebé poden sufrir risco para a súa saúde, esta ten dereito a que a cambien a outro posto de traballo compatible co seu estado, ou, se non é posible á suspensión do seu contrato durante o período necesario. 

Os servizos médicos do INSS ou da Mutua emitirán un certificado médico acreditando (ou non)  que as condicións do posto inflúen negativamente na saúde da traballadora ou do feto. 

 

Ler máis »
17/01/2018 - FETE Informa Pública
A FeSP-UGT REXEITA A NOVA ZONIFICACIÓN DE VIGO

A FeSP-UGT Ensino coa distintas organizacións sindicais que conforman a Xunta de Persoal Docente de Pontevedra (exceptuando a CSIF) aprobamos en pleno extraordinario unha resolución en contra da nova zonificación de Vigo non consensuada coa comunidade educativa e esixindo que a administración educativa cubra neste CXT todas as vacantes que se produzan na provincia de Pontevedra.

Logo de rematar o pleno da Xunta de persoal Docente de Pontevedra, a FeSP-UGT Ensino concentrouse concentrouse diante da Delegación provincial de Educación de Pontevedra.

17/01/2018 - FETE Informa Pública
FeSP- UGT oponse ao cambio de temarios para as oposicións docentes

 

 

O Sector de Ensino de FeSP-UGT rexeita calquera ampliación e/ou modificación nos temarios antes de 2022, ano no que finalizará o período de estabilidade para o profesorado interino, acordado, entre outros, polo Sindicato UGT.

O contexto actual, dominado polos fortes recortes educativos co aumento de rateos, da xornada lectiva dos docentes e da práctica supresión das partidas destinadas á compensación de desigualdades; ademais da política restritiva nas taxas de reposición de efectivos e a non convocatoria de prazas, desde fai anos, na maioría de Corpos e especialidades docentes, non solo se expulsou do sistema a miles de traballadores e traballadoras, se non que se dispararon as taxas de interinidade que, nalgunhas CCAA superan o 30%, alcanzando no conxunto do Estado a alarmante cifra do 25%.

O 29 de marzo de 2017, FeSP- UGT e outros sindicatos firmaron con Goberno un acordo para a mellora do Emprego Público, que obriga ás Administracións a reducir a temporalidade ata un 8%, nos próximos 3 anos. Este marco de negociación posibilitará que nos vindeiros anos se aborden nas diferentes Administracións educativas a convocatoria de máis de 110.000 prazas docentes para dar estabilidade ao colectivo de interinos.

Se a vontade do Sr. Méndez de Vigo, portavoz do Goberno e Ministro de Educación, é pechar un Pacto Educativo e unha nova lei educativa que aborde entre outros aspectos unha revisión do sistema de acceso á función pública docente, non ten ningunha xustificación, neste momento, que o MECD fale dun aumento de máis do dobre nos temarios de Mestres e un cambio tamén substancial nos temarios de Secundaria e resto de Corpos para o acceso aos corpos docentes.

UGT esixe que, nun período excepcional como o actual, no que se pretende dar estabilidade aos docentes e se negocia un Pacto Educativo, non se modifiquen nin se amplíen os temarios que rexen os sistemas de ingreso e acceso. 

 

DOCENTES IMPRESCIDIBLES!

16/01/2018 - FETE Informa Pública
ABERTO PRAZO PARA ACTUALIZAR O EXPEDIENTE EN DATOS PERSONAIS
12/01/2018 - FETE Informa Pública
CONCENTRACIÓN CONTRA O PROXECTO DE ZONIFICACIÓN PARA A CIDADE DE VIGO

FeSP-UGT Galicia, sector Ensino, participou hoxe na concentración e presentación no rexistro da Xunta dun escrito de rexeitamento ao proxecto de zonificación previsto para a cidade de Vigo. Este escrito foi asinado por numerosos colectivos que representan a comunidade educativa (sindicatos, partidos políticos, asociacións veciñais e culturais, ANPAS….).

Dende a FeSP-UGT estamos en total desacordo coa proposta de zonificación de Vigo, tal e como vimos afirmando dende que tivemos constancia da mesma. Consideramos que está baseada en criterios técnicos en vez de en criterios pedagóxicos e didácticos e que está feita sen ter en conta as necesidades dos rapaces e rapazas de Vigo, así como a opinión da propia comunidade educativa.

Tal e como está plantexada vai provocar graves prexuízos aos nenos e nenas, as súas familias, aos centros educativos públicos e aos propios docentes.

Polo tanto, non podemos mais que manifestar o noso desacordo á proposta da zonificación de Vigo e a nosa adhesión a este manifesto conxunto que reflicte o sentir xeral da cidadanía viguesa.

Sindicato Nacional Ensino Público

Ler máis »
12/01/2018 - Activos e Parados
CURSOS PREPARACIÓN DE OPOSICIÓNS DE INGRESO Á FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE
Ler máis »
12/01/2018 - FETE Informa Privada
NOVA XUNTANZA DA COMISIÓN NEGOCIADORA DO XII CONVENIO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Celebrada unha nova reunión da Comisión Negociadora do XII Convenio Colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia e educación infantil, FeSP-UGT xunto coas organizacións sindicais que participan do traballo sindical conxunto fixemos entrega ás organizacións patronais da listaxe de prioridades que máis nos preocupan e que consideramos esenciais:

    ✔ mellorar a xornada laboral.

    ✔ adaptar a nova clasificación profesional.

    ✔ recuperar o poder adquisitivo perdido nestes anos.

    ✔ mellorar os permisos retribuídos.

    ✔ dar solución definitiva ás discrepancias habituais da Comisión Paritaria  tales como descolgues e inaplicacións do convenio, vacacións, escolaridade ou comidas entre outras.

Hai outras propostas como conseguir a baixa automática pola mútua desde a semana 16, mellorar a lactación acumulada…

 

Ler máis »
11/01/2018 - Noticias
HABILITACIÓNS PARA O MES DE XANEIRO
11/01/2018 - FETE Informa Privada
Sobe o SMI e polo tanto tamén o salario de moitos traballadores

Exemplos:

Un auxiliar cun trienio gaña 681,72€, polo que lle faltan 54,18€ para chegar ao SMI que son 739,5. Así pois debe de cobrar un complemento por esa cantidade, 54,18€

 

O mesmo auxiliar se ten 4 trienios gaña 729,48, polo que só lle faltan 6,42€ para alcanzar os 739,5€ do SMI. Polo tanto, o complemento que debe percibir é só de 6,42€.

MIRADE AS TÁBOAS

Ler máis »
10/01/2018 - FETE Informa Pública
ACALARACIÓNS NO RELATIVO Á APLICACIÓN DA LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS

No relativo ás modificacións na Lei de medidas fiscais e admistrativas, Lei 9/2017 (DOG 28-12-2017) que entra en vigor o 1-1-2018 ampliando os permisos para os/as Empregados/as Públicos/as da Xunta de Galicia (permiso por parto, por adopción ou acollemento e permiso doutro proxenitor por parto, adopción ou acollemento)

e despois de consultar nas Delegacións Provinciais correspondentes, 

 

dende a Fesp -UGT informamos que:

- Esta modificación é de aplicación a aquel persoal funcionario que estea gozando de tales permisos con data do día 1 de xaneiro.

As ampliacións a 20 ou 5 semanas, segundo sexa o caso, están a ser xestionadas de oficio polas Administracións Provinciais por rigorosa orde de remate destes permisos.

Sindicato Nacional de Ensino Público

 

Ler máis »
02/01/2018 - FETE Informa Pública
LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS

A Lei 9/2017 (DOG de 28-12-2017), que entrou en vigor onte, modifica os seguintes permisos para os empregados públicos da Xunta de Galicia:

- Permisos por parto e por adopción ou acollemento: amplíanse de 18 a 20 semanas ininterrumpidas

- Permiso do outro proxenitor por nacemento acollemento ou adopción dun fillo (permiso de paternidade): amplíase de 29 días a 5 semanas.

A nova duración destes permisos será de aplicación a quen os estean gozando no momento de entrada en vigor desta lei.

 

Ler máis »
23/12/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT ENSINO, EN DESACORDO CO BORRADOR DA ZONIFICACIÓN ESCOLAR DA ÁREA EDUCATIVA DE VIGO

FeSP-UGT Galicia manifesta o seu absoluto desacordo co borrador da Zonificación Escolar da Área Educativa de Vigo, por estar baseado somentes en  criterios técnicos e non ter en conta criterios educativos e pedagóxicos. Por ese motivo este sindicato solicita que se escoite á comunidade educativa para rezonificar dun xeito acorde ás necesidades de todos.

Ler máis »
21/12/2017 - FETE Informa Pública
A Conferencia Sectorial de Educación dá o visto bo ás modificacións do regulamento de ingreso ós corpos docentes

Máis alá de conseguir unha maior ponderación da fase de concurso e do número de temas a elixir, NON se pode falar en absoluto de vontade para chegar a acordos  a través do diálogo por parte do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Ler máis »
21/12/2017 - FETE Informa Pública
BO NADAL E PRÓSPERO 2018
20/12/2017 - FETE Informa Privada
ORZAMENTOS PREXUDICIAIS E OFENSIVOS PARA OS TRABALLADORES DA CONCERTADA

Onte foi un día triste, o Partido Popular vén de consumar, un ano máis, a discriminación máis absoluta sobre o profesorado da concertada.

No tocante aos docentes do ensino concertado desoíu a voz e as emendas de todos os grupos da oposición que pediron que rematase xa a abafadora discriminación coa que, ano tras ano nos agasallan.

O Sindicato Nacional de Ensino Privado (SNEP) da FeSP-UGT Galicia considera estas “atencións” como un roubo convertido en subtracción legal vía Orzamentos e DOG, polo que, á volta das vacacións de Nadal, comezaremos un proceso de accións, reivindicacións e mobilizacións dirixidas a denunciar e reverter esta situación de total e absoluta aldraxe.

Ler máis »
16/12/2017 - FETE Informa Pública
CONSTITUCIÓN DA SUBCOMISIÓN DE SEGUIMENTO DO ACORDO DE EMPREGO

No día de hoxe constituíuse a Subcomisión de Seguimento do Acordo de Estabilización no ámbito do Sector do Ensino formada pola Administración, as distintas OOSS asinantes do acordo de estabilidade (UGT, CCOO e CSIF) e ANPE como asinante adherida ó acordo. 

O único punto da orde do día foi a constitución da Subcomisión; o que amosa o pouco interese da Administración por informar e dar transparencia sobre a oferta de emprego público ós opositores e ás OOSS asinantes do Acordo De Estabilización.

Desde a FeSP-UGT Ensino denunciamos a tardía creación desta Subcomisión e instamos á consellería a que nos dera datos sobre a vindeira OPE. Ante a negativa da mesma a informar sobre o montante de prazas de consolidación para os vindeiros tres anos reclamamos na reunión os seguintes puntos:

As prazas de estabilización deben reducir a taxa de interinidade ó 5% que é o que estipula o acordo de Interinos asinado en Xuño de 2017.

A OPE debe coñecerse ó antes posible e ser unha oferta xenerosa; xa que o profesorado opositor está á expectativa destes datos desde hai tempo. Volvemos a ser a única CCAA que non ten datos relativos á Oferta de Emprego Público. É imprescindible  que a administración informe ó profesorado canto antes e así llo esixiu esta OOSS.

Pero; unha vez mais, como xa ven sendo habitual, a Consellería de Educación  dá a calada por resposta, obviando as funcións desta Subcomisión deixándonos á espera dunha vindeira reunión na que esperamos unha orde do día máis rigorosa e detallada.

Sindicato Nacional de Ensino Público

 

 

 

 

 

Ler máis »
15/12/2017 - FETE Informa Pública
CONVOCATORIA DE 785 PRAZAS PARA AUXILIARES DE CONVERSA ESPAÑOIS NO ESTRANXEIRO PARA O CURSO 2018/2019

Axudas para auxiliares de conversa de lingua española en centros docentes de Alemaña, Australia, Bélxica, Canadá, EEUU, Federación de Rusia, francia, Irlanda, Italia, Malta, noruega, Nova Zelanda, Reino Unido e Suecia.

- Destinatarios: cidadáns españois con titulación universitaria ou estudantes do último curso universitario no 2017-2018, para levara a cabo labores de auxiliares de conversa en Alemaña, Australia, Bélxica, Canadá, EEUU, Federación de Rusia, francia, Irlanda, Italia, Malta, noruega, Nova Zelanda, Reino Unido e Suecia.

- Número: 785 prazas.

- Requisitos: Cumprir cos requisitos espefícos de cada país establecidos na convocatoria adxunta.

- Dotación: os auxiliares de conversa percibirán, con cargo aos presupostos do país de destino, en concepto de gastos de aloxamento e manutención, a compensación económica orietativa que poderá consultare no anexo V da convocatoria.

- Duración: a duración do programa é, en xeral, de outubro de 2018 a maio de 2019. Este calendario é orientativo ó igual que a xornada semanal, en función do país de destino.

 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050520/ficha.html#dc

 

Sindicato Nacional de Ensino Público

12/12/2017 - FETE Informa Privada
Por que non cobramos a PEA os docentes da Concertada?

O art. 62 bis, a disposición transitoria 2ª e a disposición adicional oitava do noso Convenio establece o dereito a percibir unha paga extraordinaria por antigüidade na empresa para os traballadores que cumpran 25 anos na empresa. 

No mesmo artigo dise que o calendario e o proceso de aboamento será conforme aos Acordos autonómicos que se subscriban.

 O problema xorde cando unha das partes que debe negociar o Acordo non quere facelo, porque non está disposta a pagar o que lle corresponde. 

 

O goberno de Feijoo inclúe nos orzamentos de 2012 e anos posteriores unha prohibición expresa que impide chegar a acordos cos docentes da concertada en pago delegado

 

 

FeSP-UGT esixe ao Sr. Conselleiro que faga o seu traballo: aportar solucións políticas a problemas políticos que teñen consecuencias laborais e salariais. Lembrámoslle que os traballadores non temos culpa da crise e que deixar de aboar a PEA foi unha decisión política dos gobernos do seu partido. 

Ler máis »
11/12/2017 - FETE GALICIA Informa
PRAZOS IMPORTANTES - ESTATUTO DOS TRABALLADORES

"Prazos importantes para moitos aspectos laborais como a Duración do contrato de obra e servizos, Prazo de reserva de posto de traballo en caso de excedencia por coidado de fillo o familiares, Coñecemento por parte do traballador das datas de goce das súas vacacións, etc."

Ler máis »
05/12/2017 - Normativa e lexislación
GRAOS DE PARENTESCO

Graos de parentesco por afinidade e por consanguineidade.

05/12/2017 - FETE Informa Pública
CONTINUAMOS COA CAMPAÑA DE MOBILIZACIÓNS

O 14 de decembro delegados e delegadas de FeSP-UGT e de FSC-Área Pública-CCOO de toda España, participan na Manifestación, saída as 12 horas dende a Praza de Cibeles ata Sevilla, á que asistirán os Secretarios xerais de UGT, Pepe Álvarez, e de CCOO, Unai Sordo.

A PRÓRROGA DOS ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO NON É ESCUSA PARA NON RESTITUÍR SALARIOS, EMPREGO E DEREITOS ROUBADOS

Reclamamos ao Goberno estatal, Xunta e Concellos, que abran espazos de negociación no ámbito das mesas de negociación das Administracións Públicas, que teñan efectos nos Orzamentos para o 2018, haxa prórroga ou haxa novos orzamentos. A prórroga dos Orzamentos, non é escusa, hai mecanismos legais; o que non hai é vontade política.

Ler máis »
05/12/2017 - FETE Informa Privada
ESTÉRIL XUNTANZA DOS SINDICATOS DO ENSINO CONCERTADO CO CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN

Representantes das organización sindicais FSIE, FeSP-UGT, CCOO Ensino, FEUSO e CIG Ensino mantivemos hoxe unha xuntanza co conselleiro de educación, Román Rodríguez.

Nesta reunión trasladáronse as reivindicacións que os traballadores do ensino concertado vimos reclamando nos últimos anos. Pois ben, a resposta do conselleiro é totalmente desesperanzadora; a pechazón é absoluta, as negativas constantes e a disposición a negociar nula. 

Ler máis »
05/12/2017 - Executiva
DÍA DO ENSINO

Desde a FeSP-UGT Ensino queremos agradecervos o traballo e implicación de todos os docentes no voso traballo diario.

#DíaDoEnsino
#DocentesImprescindibles

04/12/2017 - FETE Informa Pública
POSTOS DE ASESORES TÉCNICOS NO EXTERIOR

REQUISITOS

-       Antigüidade mínima de tres anos como funcionario de carreira en activo.

-       Atoparse en situación de servizo activo no corpo ao que correspondan os postos solicitados e ser titular das especialidades requiridas para eses postos.

 T  Ter prestado servizos durante tres cursos académicos completos en España como funcionario do corpo dende o que se participa.

     REQUISITO ESPECÍFICO

-     Posuír o nivel do idioma ou dun dos idiomas que para cada posto se determina no anexo I da convocatoria.

PRAZO DE PRESENTACIÓNS

-       Entre o 29 de novembro e o 21 de decembro de 2017. 

Sindicato Nacional de Ensino Público

Ler máis »
04/12/2017 - Executiva
INFORMACIÓN PROFESORES VISITANTES EN USA, CANADÁ E UK

Para o curso 2018-2019 haberá 777 prazas de profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.
O prazo de presentación vai desde o o 27 de novembro de 2017 ata o 14 de decembro de 2017.
Para máis información pincha en Ler máis.

Ler máis »
01/12/2017 - FETE Informa Pública
3 de Decembro: DÍA INTERNACIONAS DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

“Imaxina que vives nun ambiente no que ninguén te fala directamente pero falan de ti na túa presenza”

“Imaxina que os nenos se burlan de ti na rúa e os adultos mírante fixamente e murmuran as túas espaldas”.

“Imaxina que te atopas nun mundo raro no que acontecen cousas que non entendes, e no que non podes anticipar o que vai a ocorrer.

“Imaxina que as persoas te collen do brazo, sácante á rúa, métente nun coche e nunca te din onde vas ir, ou que vas facer cando esteas alí”.

“Imaxina que vives e vas á escola en lugares controlados por persoas que nunca te deixan ir solo a ningún sitio”.

“Imaxina que as persoas sempre interrompen os teus intentos de facer algo e fáno por ti”.

“Imaxina que estás na escola e ano tras ano, os mestres soamente te preguntan tontadas como: ¿qué color é ese? Ou sinala o teu nariz; aínda teñas 18 anos.

“Imaxina situacións nas que ti intentas dicir que estás incómodo ou te molesta algo e ninguén te entende”.

“Imaxina que vives nun sitio no que as persoas constantemente se queixan de ti, ou fan chistes sobre ti na túa presenza”.

“Imaxínate escoitando constantemente ás persoas falar sobre o que non puedes facer”.

“Imaxínate a ti mesmo como unha persoa que existe, pero que ante os ollos dos demáis pareces existir sóoamente como un tema de conversa”.

“Imaxínate escoitando ós profesionais describindo as túas limitacións diante túa, como se ti non puideras entender”.

“Imaxínate que es un adulto aprendendo a facer un traballo produtivo e os teus instrutores trátante como a un neno”.

“Imaxina que non es capaz de dicir que non queres ver un programa de televisión diferente ao que os demáis están vendo.

“Imaxina que estás nunha situación na que todo o mundo te dá órdenes pero nunca falan contigo.”

“Imaxina que as personas solo esperan unha conduta inadecuada de ti.”

“Imaxina que nunca puideches tomar nin a máis mínima decisión persoal aínda que sexas un adulto.”

“Imaxina situacións nas que ninguén te pregunta que preferirías facer ou incluso comer.”

BENVIDO AO MUNDO DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL


Judith Leblanc

 

Sindicato Nacional de Ensino Público

01/12/2017 - FETE Informa Pública
AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS SUSPENDEN O PECHE NO MECD PARA CONVOCAR MOBILIZACIÓNS EN PRÓXIMAS DATAS

CCOO, STE’s e FeSP-UGT reuníronse ao longo da tarde con representantes do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte tras permanecer encerrados despois da mesa celebrada esta mañá.
No encontro, que durou aproximadamente hora e media, avanzouse nalgún aspecto que as organizacións sindicais ven positivo. Abriuse a posibilidade de explorar vías de protección para aqueles colectivos interinos especialmente vulnerables. Ademais, hai un compromiso por parte do MECD de facer un seguimento xunto coas organizacións sindicais dos criterios para a determinación de prazas a convocar. Máis información na nosa web www.feteugtgalicia.es

Ler máis »
26/10/2017 - FETE Informa Privada
ENSINO CONCERTADO: FIRMA PARA QUE SE REÚNA A COMISIÓN DE XORNADA. POLA REDUCIÓN DE HORAS LECTIVAS

A Comisión de Xornada do Convenio Colectivo do Ensino Concertado está composta polos sindicatos e as patronais firmantes do Convenio Colectivo. FeSP-UGT, como firmante de dito convenio, está disposta a participar activamente nesta comisión. Ante a inoperatividade amosada,FeSP UGT solicita as vosas firmas como medida de presión para que a comisión se reúna e poidamos avanzar neste sentido.FeSP-UGT Galicia loitará pola mellora da nosa xornada laboral e para que se adopten as seguintes medidas:

- Redución de horas lectivas e non lectivas. Os rateos actuais ben regulados,sen distribucións arbitrarias permiten a redución de horas lectivas.

- Definición do que é lectivo: debe considerarse lectiva toda actividade realizada con alumnos.

- Cambiar o concepto hora lectiva polo de período lectivo: unha clase é unha clase dure 50 ou 60 minutos.

- Clarificación das saídas escolares: as horas que son de desenvolvemento dunha actividade complementaria mentres se está cos alumnos deben considerarse lectivas e as de tempo de libre disposición, sen estar con alumnos, non lectivas (incluídas as da noite).

- O recreo debe ser considerado lectivo.

- As gardas non existen (probade a atopalas nun convenio): se un profesor está no centro preparando clases, corrixindo exames, etc, será unha hora non lectiva; se está cos alumnos, aínda que sexa en mera tarefa de vixilancia debe ser considerado período lectivo.

- Demandamos máis transparencia: deben facerse públicos os horarios do persoal en pago delegado.

- Computar adecuadamente os tempos de traballo dos ciclos formativos.

- Igualar a xornada de traballo do persoal complementario titulado coa do persoal docente.

 PODES FIRMAR AQUÍ: https://www.change.org/o/concertada_y_privada_fesp-ugt_2

Ler máis »
09/10/2017 - Activos e Parados
ACORDO ENTRE FeSP-UGT GALICIA E ACADEMIA POSTAL PARA A PREPARACIÓN DE OPOSICIÓNS

FeSP-UGT Galicia asinou un convenio con ACADEMIA POSTAL en virtude do cal os nosos afiliados a afiliadas poden beneficiarse de descontos na matrícula, materiais e mensualidades establecidas na preparación de probas e programas selectivos para acceso ao emprego público das distintas Administracións Públicas.
Os centros Formación ACADEMIA POSTAL comprométense a ofrecer aos afiliados e afiliadas de FeSP-UGT en Galicia que se matriculen os descontos seguintes:
• Desconto dun 50% no importe da matrícula no centro
• Un desconto dun 10% no importe do material que corresponda ao grupo de preparación.
• Cando o número de persoas afiliadas a FeSP-UGT Galicia que se matriculen en grupos de preparación dunha mesma oposición en cada Centro de Formación de Academia Postal sexa igual ou superior a 5, aplicaráselle un desconto do 10% na mensualidade establecida para cada grupo de preparación, a aplicar a partir da data na que se produza tal situación.
Para máis información diríxete ás nosas sedes.

Ler máis »
20/07/2016 - Executiva
INSTRUCIÓNS PARA A IMPLANTACIÓN DO CURRÍCULO DE ESO E BACHARELATO NO CURSO 2016/17

Resolución de 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para a implantación no curso académico 2016/17 do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docente da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ler máis »
19/07/2016 - FETE Informa Pública
Instrucións curso 2016/2017 para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato

Instrucións no curso académico 2016/2017 para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

Ler máis »
02/07/2016 - Notas de Prensa
O SECTOR DE ENSINO DE FESP-UGT GALICIA PROPÓN CAMBIAR AS VACACIÓNS DE SEMANA SANTA POLAS DE PRIMAVERA

O Sector de Ensino de FeSP-UGT Galicia propón cambiar as vacacións de Semana Santa polas de Primavera, para así establecer uns períodos lectivos máis homoxéneos. Así, este período vacacional sempre estaría ubicado entre o 1 e o 10 de abril, de forma que “alumnos e docentes terían distribuídos os seus períodos de traballo e descanso dunha forma máis equitativa, o que sen dúbida sería positivo para o rendemento duns e outros”.

Ler máis »
29/06/2015 - Lexislación
Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia

Próxima publicación no DOG do Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ler máis »
16/12/2014 - FETE Informa Pública
RD de Especialidades

O Ministerio de Educación retirou o proxecto de Real Decreto de Especialidades da mesa de negociación celebrada hoxe e anunciou, trala presión sindical, un novo documento con enfoque técnico que permita dar atribución docente ás novas materias da LOMCE.

FETE UGT, e demais OOSS, reiteraron o seu rexeitamento porque o citado texto resultaba tan innecesario como lesivo para o profesorado de Educación Secundaria.

O novo documento anunciado, contemplará segundo o ministerio, ademais das atribucións docentes das novas materias da ESO, FP Básica e Bacharelato, a correspondencia ou equivalencia das antiguas materias coas novas que empezarán a implantarse a partir de setembro de 2015 en 1º e 3º da ESO

FETE UGT espera que a Administración Educativa tome nota e que responda aos problemas que ten o profesorado e aso que xera o cambio normativo.

01/08/2014 - Quen somos?
Quen somos

A Federación de Traballadores do Ensino de UGT (FETE-UGT) constitúese coas suas actuais siglas en Abril de 1931, tendo como antecedentes a Asociación de Profesores Racionalistas (1909) e a Asociación General de Maestros (1912).

A nosa historia enraízase en plantexamentos ou reivindicacións que a pesar do paso dos anos mantéñense vivos na loita sindical. A defensa de unha educación pública de calidade inspirada nos principios de igualdade, solidaridade, liberdade e laicidade é unha constante que resume nosa traxectoria en paralelo á defensa dos intereses profesionais e laborais dos traballadores e traballadoras do ensino.

Esta federación é membro fundador da Internacional da Educación (IE) e afiliada ó Comité Sindical Europeo da Educación (CSEE).

Ler máis »
FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia