24/11/2017 - FETE Informa Pública
O MECD parece querer trasladar á Avogacía do Estado a responsabilidade de decidir se as partes da proba da oposición docente serán eliminatorias

A cuestión de se as partes da proba da fase de oposición docente serán ou non eliminatorias centrou a maior parte da reunión mantida onte entre o MECD e os sindicatos representativos do ensino público non universitario.
A esixencia de UGT, CCOO, CSi.F e STEs de poñer en marcha un sistema transitorio de ingreso con partes dunha proba que non sexan eliminatorias, aínda que a fase de oposición si o sexa, chocou co inmobilismo do MECD que, cunha posición case hermética empéñase en negar a maior e lávase as mans no que ao carácter non eliminatorio respecta, trasladando a responsabilidade de decidir á Secretaría de Estado de Función Pública e se non hai máis remedio, á Avogacía do Estado, pero sen deixar claro se, en caso de non haber impedimento legal, aceptará a proposta sindical maioritaria.

Ler máis »
24/11/2017 - Oposicións
BORRADORES DOS TEMARIOS DO CORPO DE MESTRES

Como documentos adxuntos apórtanse os borradores dos Temarios das distintas especialidades de Infantil e Primaria que se aportaron na Mesa Sectorial do 23 de novembro ás OOSS.

Lembramos que son documentos que aínda se poden modificar e apuntamos a solicitude da FeSP-UGT de non impletentar estos temarios na vindeira convocatoria así como o rexeitamento á implementación dos mesmos durante a oferta de empreo público derivada do Acordo para a Mellora do Emprego Público asinado pola UGT.

Sindicato Nacional de Ensino Público

 

Ler máis »
24/11/2017 - Oposicións
BORRADORES DOS TEMARIOS DA ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS

Como documentos adxuntos apórtanse os borradores dos Temarios das distintas especialidades de EOI que aportou o MECD na Mesa Sectorial do 23 de novembro ás OOSS.

Lembramos que son documentos que aínda se poden modificar e apuntamos a solicitude da FeSP-UGT de non impletentar estos temarios na vindeira convocatoria así como o rexeitamento á implementación dos mesmos durante a oferta de empreo público derivada do Acordo para a Mellora do Emprego Público asinado pola UGT.

Sindicato Nacional de Ensino Público

 

Ler máis »
23/11/2017 - Oposicións
BORRADORES DE TEMARIOS DE PROFESORADO DE ENSINO SECUNDARIO

Como documentos adxuntos apórtanse os borradores dos Temarios das distintas especialidades de PES que aportou o MECD na Mesa Sectorial do día 23 de novembro ás OOSS.

Lembramos que son documentos que aínda se poden modificar e apuntamos a solicitude da FeSP-UGT de non impletentar estos temarios na vindeira convocatoria así como o rexeitamento á implementación dos mesmos durante a oferta de empreo público derivada do Acordo para a Mellora do Emprego Público asinado pola UGT.

Sindicato Nacional de Ensino Público

 

Ler máis »
23/11/2017 - Oposicións
BORRADORES DOS TEMARIOS DE FP

Como documentos adxuntos apórtanse os borradores dos Temarios das distintas especialidades de FP que aportou o MECD na mesa sectorial do día 23 de novembro ás OOSS.

Lembramos que son documentos que aínda se poden modificar e apuntamos a solicitude da FeSP-UGT de non impletentar estos temarios na vindeira convocatoria así como o rexeitamento á implementación dos mesmos durante a oferta de empreo público derivada do Acordo para a Mellora do Emprego Público asinado pola UGT.

Sindicato Nacional de Ensino Público

Ler máis »
23/11/2017 - FETE Informa Pública
RELACIÓN DE VACANTES PARA O EXTERIOR

Achegamos como documentos adxuntos toda a información relativa ó exterior:

- Relación de Vacantes de Docentes no Exterior.

- Relación de Vacantes de Asesores.

- Proxecto de Convocatoria de Docentes no Exterior

Sindicato Nacional de Ensino Pública

Ler máis »
26/10/2017 - FETE Informa Privada
ENSINO CONCERTADO: FIRMA PARA QUE SE REÚNA A COMISIÓN DE XORNADA. POLA REDUCIÓN DE HORAS LECTIVAS

A Comisión de Xornada do Convenio Colectivo do Ensino Concertado está composta polos sindicatos e as patronais firmantes do Convenio Colectivo. FeSP-UGT, como firmante de dito convenio, está disposta a participar activamente nesta comisión. Ante a inoperatividade amosada,FeSP UGT solicita as vosas firmas como medida de presión para que a comisión se reúna e poidamos avanzar neste sentido.FeSP-UGT Galicia loitará pola mellora da nosa xornada laboral e para que se adopten as seguintes medidas:

- Redución de horas lectivas e non lectivas. Os rateos actuais ben regulados,sen distribucións arbitrarias permiten a redución de horas lectivas.

- Definición do que é lectivo: debe considerarse lectiva toda actividade realizada con alumnos.

- Cambiar o concepto hora lectiva polo de período lectivo: unha clase é unha clase dure 50 ou 60 minutos.

- Clarificación das saídas escolares: as horas que son de desenvolvemento dunha actividade complementaria mentres se está cos alumnos deben considerarse lectivas e as de tempo de libre disposición, sen estar con alumnos, non lectivas (incluídas as da noite).

- O recreo debe ser considerado lectivo.

- As gardas non existen (probade a atopalas nun convenio): se un profesor está no centro preparando clases, corrixindo exames, etc, será unha hora non lectiva; se está cos alumnos, aínda que sexa en mera tarefa de vixilancia debe ser considerado período lectivo.

- Demandamos máis transparencia: deben facerse públicos os horarios do persoal en pago delegado.

- Computar adecuadamente os tempos de traballo dos ciclos formativos.

- Igualar a xornada de traballo do persoal complementario titulado coa do persoal docente.

 PODES FIRMAR AQUÍ: https://www.change.org/o/concertada_y_privada_fesp-ugt_2

Ler máis »
22/11/2017 - FETE Informa Univ
VALORACIÓN DE FeSP-UGT SOBRE O PROCESO DE REVISIÓN POR ANECA DOS CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DO PROFESORADO FUNCIONARIO

Con data 14/11/2016 a Secretaría Xeral de Universidades publicou uns novos criterios ANECA de avaliación e acreditación do profesorado para o acceso aos corpos de funcionarios docentes universitarios (O teu e  CU). As súas finalidades declaradas eran estruturar unha avaliación (cuantitativa e cualitativa) máis equilibrada dos méritos dos
solicitantes; unha mellor ponderación de docencia e investigación; unha simplificación, maior claridade e concreción da normativa (entroncando cos criterios anteriormente vixentes), e unha maior obxectividade e transparencia.
Mediante un boletín  FETE-INFORMA de data 23/11/2016 UXT rexeitou os novos criterios e anunciou a súa vontade de recorrelos.

 

Ler máis »
22/11/2017 - Executiva
A CONSELLERÍA LÁVASE AS MANS DE NOVO

Un novo temporal de vento e auga percorre a nosa terra e a Consellería limítase, unha vez máis, a derivar a súa responsabilidade ás direccións dos Centros Educativos.

Se hai decretada unha alerta laranxa a Consellería non pode limitarse a suspender as actividades ao aire libre en Escolas e Institutos.

UGT denuncia publicamente esta situación e actuará con contundencia esixindo responsabilidades á Consellería en caso de accidente.

En todo caso, Sr. Conselleiro, gustaríanos saber que ocorre se…

• Hai un accidente nas paradas ou nas viaxes do transporte escolar
• Ocorre algo nas entradas e/ou saídas dos Centros.

Ler máis »
22/11/2017 - Executiva
EN 2019 A SELECTIVIDADE SERÁ EN XULLO POR DECISIÓN IMPERATIVA DO CONSELLEIRO

Unha vez máis o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria toma decisións que afectan ao conxunto da sociedade sen establecer previamente canles de diálogo coa cidadanía.
O conselleiro reuniuse onte coa CIUG e anunciou que a proba extraordinaria de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) pasará a celebrarse en 2019 a mediados de xullo, manténdose a ordinaria en xuño.

Ler máis »
22/11/2017 - Executiva
O GRUPO PARLAMENTARIO DA MAREA CUMPRIU O SEU COMPROMISO COS TRABALLADORES DA CONCERTADA

Como vos informamos recentemente a pasada semana as OOSS FSIE, FeSP UGT, CCOO Ensino, FEUSO e CIG Ensino mantivemos xuntanzas con todos os grupos parlamentarios galegos para manifestarlles as nosas inquedanzas co proxecto de orzamentos do ano 2018, darlles a coñecer a problemática dos traballadores do ensino concertado e solicitarlles apoio na derrogación  do parágrafo terceiro do artigo 53.2 e da disposición adicional novena do citado proxecto de orzamentos.

Pois ben, o Grupo Parlamentario de En Marea,  cumprindo o compromiso realizado na reunión da semana pasada, presentou dúas emendas solicitando a súpresión dos parágrafos que impiden que percibamos a PEA (unha media de 12.000 que a Xunta debe a moitos traballadores) e que recuperemos os incrementos salariais suprimidos en 2010.

21/11/2017 - Interinos
LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS EXCLUÍDAS PARA A COBERTURA DE INTERINIDADES DO CURSO ACADÉMICO 2017/2018

Achegamos as Listaxes definitivas e relacións definitiva de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2017/2018 correspondentes aos corpos de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional.

Ler máis »
21/11/2017 - Concursos de traslados
VACANTES PROVISIONAIS PARA O CONCURSO DE TRASLADOS

Achegamos coma documentos adxuntos a relación de vacantes de PES, CMUS, EOI, Inspectores, Mestres e Profesorado de FP para o CXT 2018

Ler máis »
20/11/2017 - FETE Informa Privada
O GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CUMPRIU O SEU COMPROMISO COS TRABALLADORES DA CONCERTADA

Como vos informamos recentemente a pasada semana as OOSS FSIE, FeSP UGT, CCOO Ensino, FEUSO e CIG Ensino mantivemos xuntanzas con todos os grupos parlamentarios galegos para manifestarlles as nosas inquedanzas co proxecto de orzamentos do ano 2018, darlles a coñecer a problemática dos traballadores do ensino concertado e solicitarlles apoio na derrogación  do parágrafo terceiro do artigo 53.2 e da disposición adicional novena do citado proxecto de orzamentos.

Pois ben, o Grupo Parlamentario Socialista  cumprindo o compromiso realizado na reunión da semana pasada, presentou dúas emendas solicitando a súpresión dos parágrafos que impiden que percibamos a PEA (unha media de 12.000 que a Xunta debe a moitos traballadores) e que recuperemos os incrementos salariais suprimidos en 2010.

Ler máis »
20/11/2017 - FETE Informa Privada
A INCAPACIDADE TEMPORAL EN DISCAPACIDADE

A incapacidade temporal no XIV Convenio Colectivo Xeral de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade ´ven regulada nos Arts 52, 78, 103 e 104, que resumimos e explicamos no UGT-INFORMA que podes ver se pinchas en "Ler máis".

Ler máis »
17/11/2017 - Lexislación
CENTROS E POSTOS DE ESPECIAL DIFICULTADE

Actualización dos anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade.

Ler máis »
16/11/2017 - Executiva
A PRÓRROGA DOS PXE NON É ESCUSA PARA CONXELAR SALARIOS

A prórroga dos PXE non é escusa para conxelar salarios, é negar a negociación da recuperación de dereitos e salarios dos empregados e empregadas públicos. Hai precedentes de exercicios nos que se incorporaron cuestións laborais independentemente de que se aprobaran ou non os orzamentos xerais do Estado. Sen orzamentos podería haber incrementos salariais, hai antecedentes. Non hai vontade política de negociación.

 

Ler máis »
14/11/2017 - Relixión
XUBILACIÓN PARCIAL DO PERSOAL LABORAL DOCENTE

As medidas introducidas pola Lei 27/2011 de 1 de agosto e polo “Real Decreto-lei 5/2013, de 15 de marzo,” dan lugar a unha serie de “Condicións” as cales vedes reflectidas neste Informa-t. Estas son:

1. Condicións:

 Debe estar contratado a xornada completa

 Debe celebrarse simultaneamente un contrato de relevo

 Debe ter 6 anos de antigüidade na empresa

 Debe ter, como mínimo, 33 anos cotizados.

 A idade para acceder á XP irá aumentando de forma progresiva ata chegar aos 65 anos en 2027. En 2014 o traballador deberá ter 61 anos e 4 meses para acceder á XP con 33 anos cotizados. Agora ben, pode mitigarse o incremento da idade co incremento de anos cotizados. Así pois, no ano 2027 quen teña 36 anos e 6 meses cotizados poderá acceder á xubilación parcial con “só” 63 anos.

Sindicato Nacional de Ensino Público

 

Ler máis »
14/11/2017 - Concursos de traslados
Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación

Hoxe publicouse no DOG a convocatoria para o Concurso de Traslados especiíficos para cubrir prazas nos Departamentos de Orientación de Primaria. Tedes a convocatoria como documento adxunto.

Para participar hai 15 días hábiles computados partir de mañá.

 

Sindicato Nacional de Enisno Público 

 

Ler máis »
14/11/2017 - Executiva
REUNIÓN COS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE EN MAREA, BNG E PP PARA TRATAR SOBRE A SITUACIÓN DO ENSINO CONCERTADO

As organizacións sindicais FeSP-UGT, CCOO Ensino, FSIE, FEUSO e CIG Ensino reuníronse hoxe coS responsable de Educación do grupos parlamentarios e En Marea, BNG e PP para tratar sobre a "insostible situación na que se atopan as traballadoras e traballadores do Ensino Concertado".

Ler máis »
14/11/2017 - Concursos de traslados
OS SEGUINTES DÍAS ESTAREMOS Á VOSA DISPOSICIÓN PARA O CXT
13/11/2017 - Notas de Prensa
REUNIÓN CO GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA PARA TRATAR SOBRE A SITUACIÓN DO ENSINO CONCERTADO

As organizacións sindicais FeSP-UGT, CCOO Ensino, FSIE, FEUSO e CIG Ensino reuníronse hoxe co responsable de Educación do grupo parlamentario socialista, Luis Álvarez Martínez, para tratar sobre a "insostible situación na que se atopan as traballadoras e traballadores do Ensino Concertado". Mañá, os representantes sindicais teñen concertadas citas cos grupos parlamentarios En Marea, BNG e PP.

Ler máis »
09/11/2017 - Executiva
ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO EN EDUCACIÓN: O MECD PRETENDE IGNORAR Á MAIORÍA SINDICAL E A COMISIÓN DE EDUCACIÓN DO CONGRESO

Na reunión da Mesa Sectorial do Persoal Docente de Niveis non Universitarios, UGT e a maioría dos sindicatos representativos fixemos un esforzo para achegar as nosas posicións e defendemos, unha vez máis, un sistema transitorio de ingreso á Función Pública Docente que faga posible o cumprimento do Acordo do 29 de marzo, sobre estabilización do emprego no ámbito educativo.
Mentres tanto, a Comisión de Educación do Congreso dos Deputados, cos votos en contra do PP (que se quedou só) aprobaba unha proposición non de lei que, facéndose eco da problemática e das posicións de UGT e outros sindicatos, insta o Goberno á negociación dun sistema transitorio no que si debe recollerse o carácter non eliminatorio das probas.

Ler máis »
07/11/2017 - FETE Informa Pública
A FeSP-UGT ENSINO CONSEGUE UNHA MESA TÉCNICA DE NEGOCIACIÓN PARA AS VACANTES DO CONCURSO ESPECÍFICO DE ORIENTACIÓN LOGRANDO UN AUMENTO DE MÁIS DE 40

Como consecuencia da solicitude da FeSP-UGT na Mesa Sectorial do 24 de outubro, a administración convocou o venres 3 de novembro ás organizacións sindicais para negociar as vacantes para o Concurso Específico de Orientación que será publicado no DOG o 14 de novembro.  Grazas ó estudo pormenorizado e argumentado desta organización sindical da realidade da Orientación na Etapa de Primaria na nosa CCAA e da implicación dos centros educativos que colaboraron activamente na realización do mesmo; acadáronse un 43,5% máis de vacantes que as previstas no borrador (42 prazas máis).

A administración acepta a proposta da UGT de publicar os anexos dos centros adscritos para que a xente concurse con todos os datos sobre a praza á que participa e eliminou erros e duplicidades que se avisaron no estudo que se achegou a posteriori da Mesa Sectorial Docente. 

A pesar deste incremento na oferta a FeSP-UGT Ensino denuncia a precariedade no que atinxe á Orientación Educativa en Galicia, rexida por unha normativa obsoleta e unha Rede de Centros que non responde á realidade educativa da nosa comunidade autónoma e que a administración non é quen de xestionar a súa modificación para adecuala á realidade galega. Lamentamos que non se tiveran en conta aportacións desta organización que mellorarían notablemente a calidade da atención á diversidade nalgúns centros educativos. A FeSP-UGT achegou unha pequena listaxe argumentada e consensuada polos centros educativos dunha necesidade real de dotalos dun Departamento de Orientación propio, a pesar de non cumprir coa premisa de ser un centro completo de 12 unidades, por motivos do número de alumnado con necesidades específicas de apoio educativo existentes en ditos centros e da realidade sociocultural e socioeconómica dos mesmos. Lamentamos que a consellería non aposte pola atención á diversidade e esiximos unha mellora na ROEGAL e na normativa que atinxe á orientación educativa e á atención á diversidade en Galicia.

Sindicato Nacional de Ensino Público

Ler máis »
07/11/2017 - Executiva
OS ORZAMENTOS DO 2018 NON PERMITEN MELLORAR NIN O PODER ADQUISITIVO DOS TRABALLADORES NIN A CALIDADE DO ENSINO

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2017. FeSP-UGT Ensino Galicia, despois de estudar o borrador dos orzamentos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  para o ano 2018 asegurou que “se ben non podemos dicir que o borrador de orzamentos para 2018 sexa negativo, pois non son negativas as cifras, si que podemos dicir que son uns orzamentos conservadores que en ningún momento van permitir mellorar o poder adquisitivo dos traballadores dependentes da Consellería nin a calidade da mesma”. Por este motivo, esta organización sindical non pode entender a actitude do conselleiro presumindo deste orzamento, xa que a realidade “contrasta coa fachenda que o presidente da Xunta e o Conselleiro de Educación falan das melloras económicas que estamos a vivir no noso país. Haber haberaas, pero ao ensino non chegan”.

Ler máis »
31/10/2017 - FETE Informa Privada
ENSINO CONCERTADO: OS DOCENTES NON TEÑEN QUE ATENDER O COMEDOR ESCOLAR

Atender aos nenos durante o servizo de comedor NON é unha ACTIVIDADE nin lectiva nin non lectiva nin complementaria nin extraescolar senón un SERVIZO complementario, segundo establece  o RD 1694/1995 de 20 de outubro polo que se regulan as actividades complementarias, as actividades extraescolares e os servizos complementarios dos centros concertados.
Son servizos complementarios dos centros o comedor, o transporte escolar, o gabinete médico ou psicopedagóxico ou calquera outro de natureza análoga.
Conclusión: as actividades extraescolares deben realizarse fóra do horario lectivo e non son obrigatorias para o profesorado dos centros. O comedor é un servizo complementario e o profesorado NON  está obrigado a atender aos alumnos que se sirvan del.

Ler máis »
31/10/2017 - FETE Informa Pública
A FeSP – UGT ESIXE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN SOBRE A CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS 2018

A golpe de venres e sen negociar coas OOSS, a consellería publica na súa páxina web a distribución de especialidades que se convocarán no vindeiro proceso selectivo. Novamente, nos atopamos cunha oferta non negociada e non consensuada cos representantes do profesorado que obvia especialidades que precisan aumentar o cadro de persoal (por exemplo FOL … ).
Por outra banda, ofértanse de novo prazas de A1-A2 pero, desta vez, da especialidade de PES de Inglés a EOI. Esta oferta afecta a un amplo colectivo de profesorado en expectativa de destino do corpo de PES de Inglés que, a día de hoxe e vistos os resultados da anterior convocatoria (PES Música – CMUS), non sabe con certeza en que derivarán os resultados desta proposta da administración; que podemos cualificar de inxusta, atropelada e escasa.

31/10/2017 - FETE Informa Pública
A FeSP – UGT ESIXE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN SOBRE A CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS 2018

A golpe de venres e sen negociar coas OOSS, a consellería publica na súa páxina web a distribución de especialidades que se convocarán no vindeiro proceso selectivo. Novamente, nos atopamos cunha oferta non negociada e non consensuada cos representantes do profesorado que obvia especialidades que precisan aumentar o cadro de persoal (por exemplo FOL … ).
Por outra banda, ofértanse de novo prazas de A1-A2 pero, desta vez, da especialidade de PES de Inglés a EOI. Esta oferta afecta a un amplo colectivo de profesorado en expectativa de destino do corpo de PES de Inglés que, a día de hoxe e vistos os resultados da anterior convocatoria (PES Música – CMUS), non sabe con certeza en que derivarán os resultados desta proposta da administración; que podemos cualificar de inxusta, atropelada e escasa.

Ler máis »
31/10/2017 - Relixión
MOBILIDADE E COMPROMISO DA ADMINISTRACIÓN CO PROFESORADO DE RELIXIÓN

Sendo conscientes do momento no que nos atopamos e tendo claro cales son os problemas que afectan ós docentes de Relixión; a FeSP-UGT Ensino, recollendo as peticións dos distintos comités provinciais, vai loitar polas seguintes cuestións:
1-CUMPRIMENTO DA ORDEN DO 17 DE XULLO DE 2017
2-A MOBILIDADE
3-XUBILACIÓN ÓS 60 ANOS
4-RECOÑECEMENTO DO SERVIZO MILITAR

Ler máis »
28/10/2017 - FETE Informa Pública
RESUMO SECTORIAL DOCENTE NON UNIVERSITARIA DO MECD

UGT SEGUE ESIXINDO UN SISTEMA DE ACCESO TRANSITORIO Á FUNCIÓN PÚBLICA

Despois  de casi catro meses da última reunión do MECD cos sindicatos con representación na

Mesa Sectorial, reuniuse a Mesa para abordar o Plan de Estabilidade do Persoal Docente, froito do

Acordo do Goberno-Sindicatos, do 29 demarzo de 2017.

 

Toda a información referida á Mesa no Informa-te adxunto

Ler máis »
24/10/2017 - Mesa Sectorial
MESA SECTORIAL 24-10-17: POSTOS DE DIFÍCIL DESEMPEÑO

Agradecemos a modificación desta orde; xa que a FeSP-UGT Ensino solicitouno nunha Mesa Sectorial o pasado curso debido á cantidade de prazas que non se contemplaban. Aínda así, cabe analizar a perda de unidades no ensino público observable nos 67 centros menos en toda Galicia catalogados de difícil desempeño: na provincia de Pontevedra (26 menos) e na provincia de A Coruña (39 centros menos) tendo Lugo ganancia de 3 e Ourense de 1.
Esta organización non pode aceptar a proposta das Unidade específicas de Educación Especial dada a súa escaseza. De aceptala estaríamos abocando estas unidades a un proceso de habilitación anual das mesmas; co que non estamos de acordo en determinados centros que, ano tras ano, escolarizan alumnado NEE.

Ler máis »
24/10/2017 - Mesa Sectorial
MESA SECTORIAL 24-10-17: CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL

A FeSP – UGT alega que nesta orde debemos prestar especial atención pola casuística que se deu na última convocatoria. Tentando mellorar a norma provocouse, en moitos casos, unha imposibilidade de conciliación por horarios nocturnos, xornadas partidas, CEE, EPAPU … e, pola dificultade á hora de facer as peticións. No interese de subsanar todos os erros entendemos e agradecemos que se abrira a man, tal e como solicitou esta organización sindical, para poder repetir as peticións. Aínda así, consideramos que a norma debería reescribirse novamente en base a estas premisas:
- A distancia tomada como referencia desde o lugar de residencia. (Aceptada)
- Poder omitir das peticións obrigatorias, e que se reflicta así na norma, os centros nos que se imparte nocturno ó igual que as xornadas partidas, Centros de eninanzas para adultos, CEE ... (Aceptada)
- Eliminar a necesidade de solicitar TODOS os centros do concello dentro das excepcións antes comentadas e de pedir como primeira opción o concello. Deixar ó arbitrio do solicitante os destinos que queira solicitar, tal e como se facía coa normativa anterior dentro da premisa dos 20 km, podendo solicitar así concellos limítrofes (Redondela antes de Vigo aínda que residas en Vigo; por exemplo) . (Aceptada)

Ler máis »
24/10/2017 - Mesa Sectorial
MESA SECTORIAL 24-10-17: CONCURSO XERAL DE TRASLADOS

FeSP-UGT demanda un concurso de traslados de carácter autonómico que permita a mobilidade do profesorado galego q que prime a máxima que vimos defendendo desde hai anos: a estabilidade laboral do profesorado galego e dos cadros de persoal dos centros educativos reducindo a taxa de profesorado en expectativa de destino na nosa Comunidade Autónoma.
Ademais esta organización esixe á administración a reposición no CXT de todas as xubilacións ata abril do 2018 e a inclusión de, como mínimo, o número de vacantes por especialidade que salgan na vindeira OPE para poder dar resposta ó colectivo de profesorado en expectativa de destino máis damnificado.
En canto as vacantes é unha demanda reiterada vacantes definitivas de AL para a Etapa de Secundaria para poder atender as necesidades do alumnado neae dun xeito estable e continuado. Do mesmo xeito, lembramos que se deben ofertar vacantes para mestres que imparten na ESO, de xeito que se lles favoreza a mobilidade e máis tendo en conta que existen mestres que imparten na ESO afectados pola reorganización de centros que tivo lugar este final de curso.
Novamente solicitamos a creación dun catálogo para os centros de Secundaria que axude á organización dos mesmos e á estabilidade dos cadros de persoal docente.

Ler máis »
24/10/2017 - Mesa Sectorial
MESA SECTORIAL 24-10-17: CONCURSO DE TRASLADOS DE ORIENTACIÓN

Desde a filosofía desta organización sindical e a defensa para cos dereitos do alumnado neae e o profesorado que atende á diversidade nos centros educativos galegos FeSP-UGT NON pode aceptar prazas de orientación compartidas e non negociadas nas XP e que esconden centros adscritos non coñecidos polos docentes que concursan que non cobren as necesidades da comunidade educativa. A FeSP-UGT reta e esixe a esta consellería a que aposte pola atención á diversidade mediante un cambio na Rede de Orientación Educativa Galega e na normativa que concirne á mesma que data da época da LOGSE de 1998, onde as premisas que a rexen aínda son as da integración e non a inclusión, que é á que temos que dar resposta nos centros educativos. A raíz da inclusión como valor nos centros educativos galegos o alumnado e o profesorado gañou en experiencias e en valores pero tamén en carga laboral para a que os Departamentos de orientación non están preparados por falta de horas. O alumnado neae merece unha resposta educativa axeitada ás súas capacidades e ós seus intereses e con un 70% de prazas de orientación compartidas no CADP (algunhas agora no CXT), un 55% de ALs e de 57% PTs itinerantes é inviable.

Ler máis »
24/10/2017 - Executiva
EXPOSICIÓN E XORNADAS

Continuando co proxecto das mestras e a escola da II República seguimos o fío da memoria, rescatando do esquecemento os seus nomes, achegas e reflexións. Unhas reflexións que quedaron impresas na escritura e os debuxos dos seus diarios, onde recollían acontecementos vividos e educativos.
Moitos destes diarios desapareceron nos anos do silencio. A pesar do pretendido esquecemento, as súas achegas pedagóxicas continúan hoxe sendo innovadoras, así como necesarias para a construción dun sistema educativo integral, baseado nos ideais de xustiza, igualdade e solidariedade.

Ler máis »
23/10/2017 - FETE Informa Privada
ENSINO CONCERTADO: A CONSELLERÍA NON NECOGIA UN ACORDO DE MANTEMENTO DE EMPREGO

Á CONSELLERÍA NON LLE PREOCUPA A PERDA DE POSTOS DE TRABALLO
Desde 1990 ata o ano 2009, con Presidentes da Xunta populares ou socialistas as organizacións sindicais e patronais asinamos Acordos que permitiron a recolocación dos traballadores do ensino concertado que perderon o seu posto de traballo como consecuencia da supresión de unidades concertadas. Desde que Núñez Feijoo é presidente a Administración educativa rexeita de forma reiterada estes acordos. A última ocasión tivo lugar o pasado 18 de outubro na reunión da Comisión Tripartita de Ensino Privado Concertado (CTEPC) na que estamos represantadas todas as organizacións sindicais e patronais representativas.

Ler máis »
20/10/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT ENSINO CONDENA A MALA XESTIÓN DA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA COS CENTROS AFECTADOS POLOS INCENDIOS FORESTAIS

 FeSP-UGT Ensino denuncia o lamentable abandono por parte da consellería da meirande parte dos centros educativos afectados pola onda de incendios do domingo 15 de outubro; deixando aos equipos directivos e ao profesorado sos ante situacións de risco para a saúde e sen instrucións concretas de actuación.

Ler máis »
19/10/2017 - FETE Informa Privada
ENSINO CONCERTADO: NA NÓMINA DE OUTUBRO ABOARANSE OS ATRASOS

Os docentes en pago delegado percibirán os atrasos correspondentes ao incremento do 1% dun total de 8 mensualidades (xaneiro a xullo máis extra)
Para ver as cantidades que che corresponden pincha en "Ler máis".

Ler máis »
19/10/2017 - Executiva
-ASINADO ACORDO PLAN ESTABILIDADE EMPREGO PÚBLICO 2017-2020

A Xunta de Galicia e as Organizacións sindicais UGT, CCOO e CSIF asinan o Acordo de Plan de estabilidade de emprego público 2017-2018.
Co obxectivo de incrementar a estabilidade e reducir a taxa de temporalidade no emprego público dependente da Xunta de Galicia, e aplicando as medidas do Acordo de Emprego asinado polo Ministerio de Facenda e os sindicatos UGT, CCOO e CSIF, ACORDASE:
1. Ámbito: ENSINO, SERGAS, XUSTIZA, PERSOAL LABORAL, PERSOAL FUNCIONARIO, ENTES.
2. Vixencia: 2017-2020
3. Taxa xeral do 7% ou inferior nos ámbitos sectoriais.
4. 14.750 prazas mínimo, provisional e orientativo
5. Prazas de promoción interna, de indefinidos por sentenza xudicial, ou dotadas orzamentariamente e ocupadas ininterrumpidamente antes do 1/01/2005, non computan na taxa.
6. Fomento da promoción interna a negociar nas Mesas sectoriais.
7. O tempo de servizos prestados suporá a porcentaxe máxima legalmente establecida
8. Traslados previo ó desenvolvemento do correspondente proceso selectivo
9. Negociación dos procesos selectivos nas Mesas sectoriais.
10. Comisión de seguimento para interpretación e control do Acordo.
11. Ampliación do Acordo si se amplía o Acordo estatal.
12. As certificacións de prazas que a Xunta debe remitir o Ministerio será de coñecemento da Comisión

Ler máis »
18/10/2017 - Notas de Prensa
FeSP -UGT ENSINO PRESENTA AO CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN AS SÚAS REIVINDICACIÓNS PARA O SECTOR

FeSP-UGT Ensino presentoulle onte ao conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, ás súas reivindicacións para o sector, nunha reunión longa e cordial, pero con escasos compromisos por parte de Administración.

Ler máis »
17/10/2017 - Mesa Sectorial
MESA SECTORIAL DOCENTE CONVOCADA PARA O MARTES 24 DE OUTUBRO

O martes 24 de outubro ás 10:00 terá lugar a primeira Mesa Sectorial Docente Non Universitaria deste curso coa seguinte Orde do día:

- Concurso xeral de Traslados 2017.

- Concurso Xeral de Orientación.

- Orde pola que se modifica parcialmente a Orde que regula a Concicliación da vida familiar e laboral.

- Orde pola que se actualiza os anexos que establecen os centros e os postos de especial dificultade.

Rogos e preguntas.

Sindicato Nacional de Ensino Público

 

Ler máis »
16/10/2017 - FETE Informa Pública
FeSP-UGT ENSINO CONDENA A MALA XESTIÓN DA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA COS CENTROS AFECTADOS POLOS INCENDIOS FORESTAIS

FeSP-UGT Ensino denuncia a situación que se está a vivir nalgúns centros da nosa comunidade na xornada de hoxe 16 de outubro.
Por mor dos incendios forestais a Consellería decidiu onte ás 00:01h suspender as clases en 10 centros educativos. Desde esta organización consideramos que é unha medida totalmente insuficiente; xa que existen mais centros afectados que se ven na necesidade de solucionar a situación co alumnado xa no centro, sen ter unhas instrucións concretas e precisas de actuación por parte da Consellería. Novamente, a administración educativa deriva a responsabilidade ós equipos directivos que deben tomar eles sos decisións que afectan á seguridade e saúde do alumnado e do profesorado.

Ler máis »
16/10/2017 - Executiva
Centros escolares sen clase hoxe luns 16 de outubro por mor dos incendios forestais

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria decidiu suspender as clases nun total de 10 centros educativos galegos por mor dos incendios forestais e por precaución. Velaquí a lista de centros afectados segundo os datos actualizados ás 23.59 horas do domingo 15 de outubro (haberá nova actualización de información cando haxa novidades).

Concello de Baiona

    IES Primeiro de Marzo
    CPI de Cova Terreña
    CEIP Fontes Baíña
    CEP de Belesar

Concello de Vigo

    CEIP de Sobreira-Valadares
    IES Valadares

Concello de Pazos de Borbén

    CPI Curros Enríquez

Concello das Neves

    CEIP Marquesa do Pazo da Mercé
    IES Pazo da Mercé

Concello de Gondomar

    CEIP Serra-Vincios

09/10/2017 - Activos e Parados
ACORDO ENTRE FeSP-UGT GALICIA E ACADEMIA POSTAL PARA A PREPARACIÓN DE OPOSICIÓNS

FeSP-UGT Galicia asinou un convenio con ACADEMIA POSTAL en virtude do cal os nosos afiliados a afiliadas poden beneficiarse de descontos na matrícula, materiais e mensualidades establecidas na preparación de probas e programas selectivos para acceso ao emprego público das distintas Administracións Públicas.
Os centros Formación ACADEMIA POSTAL comprométense a ofrecer aos afiliados e afiliadas de FeSP-UGT en Galicia que se matriculen os descontos seguintes:
• Desconto dun 50% no importe da matrícula no centro
• Un desconto dun 10% no importe do material que corresponda ao grupo de preparación.
• Cando o número de persoas afiliadas a FeSP-UGT Galicia que se matriculen en grupos de preparación dunha mesma oposición en cada Centro de Formación de Academia Postal sexa igual ou superior a 5, aplicaráselle un desconto do 10% na mensualidade establecida para cada grupo de preparación, a aplicar a partir da data na que se produza tal situación.
Para máis información diríxete ás nosas sedes.

Ler máis »
09/10/2017 - Mesa Sectorial
PROXECTO DE ORDE DO CONXURSO XERAL DE TRASLADOS

No día de hoxe a administración achegou ás OOSS o Proxecto de Orde para o Concurso Xeral de Traslados do 2017 que se negociará na vindeira Mesa Sectorial, prevista para a segunda quincena do mes de Outubro.

A FeSP - UGT Ensino demanda un Concurso Xeral de Traslados de ámbito autonómico que premita a mobilidade ó profesorado galego e que prime a máxima que vimos reclamando desde hai tempo: a estabilidade dos docentes galegos reducindo a taxa de profesorado en expectativa de destino na nosa Comunidade Autónoma.

Previo á Mesa Sectorial solicitaremos á administración que convoque outros concursos que axuden a dar estabilidade nas plantillas dos centros facendo fincapé no Concurso de Orientación de Primaria e o Concurso para cubrir vacantes nos centros de adultos; onde se dean cobertura real á atención á diversidade adxudicando as prazas de orientación con centros compartidos; como xa pedimos en anteriores ocasións.

Ler máis »
09/10/2017 - Executiva
REUNIÓN DE FACENDA DOS SINDICATOS PARA ANUNCIAR BORRADOR DE PLAN DE ESTABILIDADE E PREVISIÓN DE ORZAMENTOS

Hoxe, 9 de outubro, a consellería de Facenda convocou aos sindicatos da Mesa Xeral FeSP-UGT demanda que ademais da negociación do plan de estabilidade, se poida abrir unha negociación da restitución dos dereitos xerais e comúns substraídos a todos os empregados públicos e habilitar a negociación nas Mesas Sectoriais no que lles é propio.

06/10/2017 - FETE Informa Privada
A INCAPACIDADE TEMPORAL EN EDUCACIÓN INFANTIL

Segundo o artigo 32 do convenio Permisos retribuídos, se considera como tal o tempo imprescindible para a asistencia a consultorio médico da seguridade social. Lembrámosvos que a xurisprudencia tamén considera como permiso retribuído o acompañamento ao médico dun fillo menor.

Moita máis información e moi completa se pinchades en LER MÁIS

 

Ler máis »
06/10/2017 - Relixión
PROFESORADO DE RELIXIÓN: RPT... QUE É?

A Relación de Postos de Traballo é o instrumento técnico, utilizado por e nas Administracións Públicas, a través do cal se realiza a ordenación do persoal, de acordo coas necesidades dos servizos, precisando os requisitos para o desempeño de cada posto, e comprendendo a denominación e características esenciais dos mesmos, requisitos esixidos para o seu desempeño e determinación das súas retribucións complementarias.

Moita máis información e moi completa se pinchades en LER MÁIS

Ler máis »
04/10/2017 - Executiva
5 DE OUTUBRO: DÍA MUNDIAL DOS DOCENTES

O 5 de outubro, Día Mundial dos Docentes (DMD), que se celebra cada ano en todo o mundo, converte esta xornada na ocasión idónea para facer un balance dos logros e reflexionar acerca dos medios necesarios para facer fronte ás dificultades que perduran na promoción da docencia, fundamentalmente no relativo á grave escaseza de docentes. De feito, segundo os cálculos do Instituto de Estatística da Unesco, o mundo necesitará 69 millóns de docentes para lograr a universalización do ensino primario e secundario de aquí a 2030.

Ler máis »
04/10/2017 - Executiva
FeSP-UGT EMPRAZA Á XUNTA A ABRIR UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE EMPREGO E DE RECUPERACIÓN DE DEREITOS SALARIAIS E LABORAIS

O Sindicato espera que de cara aos Orzamentos autonómicos de 2018, se abra un proceso negociador no ámbito da Mesa xeral de negociación dos empregados e empregadas públicos de Galicia, proceso se xa se abriu noutras Comunidades autónomas a raíz do Acordo polo emprego asinado con data 29 de marzo de 2017 polo Goberno estatal e os sindicatos UGT, CCOO e CSIF, e que mandataba a o seu desenvolvemento nas Comunidades Autónomas e na Administración Local.

 

Ler máis »
27/09/2017 - Relixión
PROFESORADO DE RELIXIÓN: RECOÑECEMENTO DAS COTIZACIÓNS ANTERIORES A 1999, PRIMARIA

Xa hai algúns anos conseguimos que o Ministerio de Educación recoñeza de oficio, despois dun proceso de negociación que se iniciou no 2005, os anos traballados polos nosos compañeiros e compañeiras de Primaria anteriores a decembro de 1999 a efectos dalgúns complementos.
Para máis información preme en "Ler máis"

Ler máis »
27/09/2017 - Concursos de traslados
Relación do persoal docente que obtivo destino definitivo no proceso de adscrición regulado na Orde do 19 de xullo de 2017 pola que se desenvolve o De

Achegamos o documento que informa da reorganización de centros de Galicia e aproveitamos para lamentar, novamente, a xestión da admisitración no peche ee reorganización dos centros:

- CPI Monte Caxado.

- CEIP A magdalena.

- IES O Ribeiro.

- CEIP Tomás de Lemos.

- CEIP Emilio Navasqués.

 

Sindicato Nacional de Ensino Público

Ler máis »
25/09/2017 - Executiva
EMPREGADOS PÚBLICOS: NON HABERÁ ACORDO SE O GOBERNO NON MELLORA SALARIOS E XORNADA

O anuncio feito hoxe polo Goberno de atrasar a presentación dos Orzamentos Xerais do Estado dá unha semana máis de marxe para a negociación dun Acordo cos empregados públicos. Aínda que Facenda incrementou levemente a súa oferta de subida salarial para o próximo trienio (entre o 5,34% e o 8%) a cifra segue sendo claramente insuficiente para poder falar dunha recuperación do poder adquisitivo perdido durante anos de recorte e conxelación.

Para máis información pincha en "Ler máis"

Ler máis »
25/09/2017 - FETE Informa Privada
SEGUNDA REUNIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA XV CONVENIO DISCAPACIDADE

O 21 de setembro 2ª reunión da Comisión Negociadora do XV Convenio Colectivo Xeral de Centros e Servizos de Atención a Persoas con Discapacidade.

FeSP-UGT e CCOO vimos de expoñer conxuntamente ás organizacións patronais algunhas das ideas xerais que consideramos especialmente importantes na negociación do novo convenio colectivo:
o Supresión do CDP.
o Recuperación do poder adquisitivo con incrementos salariais contundentes.
o Novas propostas e melloras en materia de conciliación familiar.
o Nova regulación e actualización das condicións laborais nos centros especiais de emprego.
o Actualización e melloras das condicións laborais dos centros educativos.
o Nova regulación da xornada con cómputos diarios, semanais e anuais.

Para máis información pincha en "Ler máis"

Ler máis »
20/09/2017 - Activos Pública
FORMACIÓN CURSO 2017/2018

Adxuntamos a relación de accións formativas para desenvolver durante o curso 2017/2018.

 Tfnos: A Coruña , 981 247 875 //  Arousa, 986 544 213  // Ferrol, 981 359 131  //  Lugo, 982 221  854 // Ourense, 988 237 790 //  Pontevedra, 986 858 413 //  Santiago, 981 573 634 // Vigo, 986 220 812

 Para ver a relación pincha en "Ler máis"

Ler máis »
08/09/2017 - Executiva
CADP CURSO 2017/18 PES

Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2017/18, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal que se lle conceda unha comisión de servizos por concellería, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.
Se queres consultar as listas e as instrucións pincha en "Ler máis"

Ler máis »
08/09/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT ENSINO CRITICA A FALTA DE CRITERIO NA ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS MATERIAS AFÍNS

A FeSP-UGT Ensino denuncia a total falta de criterio que se observa na adxudicación definitiva das materias afíns do Ensino Secundario. No día de onte (ás 21:00 horas) saíu publicada na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a adxudicación definitiva do corpo de profesorado de ensino secundario.

Ler máis »
06/09/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT INSTA Á CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN A QUE ELIMINE A PRECARIEDADE EDUCATIVA

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017. FeSP-UGT Ensino instou hoxe á Consellería de Educación a que que abra o diálogo social para poñer fin á precariedade educativa en Galicia. Esta organización sindical insistiu, no seu análise do inicio do curso escolar 2016/17, en que os orzamentos adicados pola Xunta de Galicia a Educación son insuficientes e moito máis tendo en conta os fortes recortes sufridos neste sector nos últimos anos con motivo da crise económica. O incremento dos orzamentos da Xunta de Galicia foi dun 4,8%, mentres que nos adicados a Educación o aumento foi so dun 2,9%.
Hoxe celebrouse unha comparecencia ante os medios de comunicación para falar sobre o inicio do curso escolar, coa participación de Delia Irene Martínez, Secretaria xeral de FeSP-UGT Galicia; Gerardo Morano Díaz, secretario do Sector de Ensino de FeSP-UGT e os representantes dos sectores de Ensino Público, Paula Carreiro; do Privado, Manuel Alonso e da Universidade, Benjamín Rey.

Ler máis »
01/09/2017 - FETE Informa Privada
ENSINO CONCERTADO: ABOADO NA NÓMINA DE AGOSTO INCREMENTO 1%

No BOE do mércores 28 de xuño de 2017 publicase a LEI 3/2017 de 27 de xuño na que se incrementan os módulos de concertos  nun 1% polo goberno central; o goberno da nosa comunidade, segundo consta no anexo IV da LEI 3/2017 do 13 de xullo, aplicará ese incremento a todos os conceptos, polo que o noso salario quedará tal e como aparece na táboa.

Para máis información pincha en "Ler máis".

Ler máis »
01/09/2017 - FETE Informa Pública
RETRIBUCIÓNS PERSOAL DOCENTE ENSINO PÚBLICO

Segundo a ORDE do 3 de xullo de 2017 instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2017 e se actualiza con efectos do 1-1-2017 a contía das retribucións, (DOG 10-7-2017), as retribucións para o persoal docente de ensino público quedan establecidas como se pode ver no UGT-INFORMA que podes ver pinchando en "LER MÁIS".

 

Ler máis »
01/09/2017 - FETE Informa Privada
CONCERTADA: FeSP-UGT reúnese co MECD na procura do pago delegado para todos

O responsable do Sindicato de Enseñanza Privada de FeSP-UGT e o Director Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial do MECD mantiveron o 26 de xullo unha xuntanza para  tratar a proposta de FeSP-UGT de incorporar á figura xurídica do pago delegado á totalidade dos Traballadores (sexan docentes, PAS ou persoal complementario) de todos os centros concertados e/ou subvencionados que regulen as súas condicións de traballo polo convenio de Ensino Concertado, Educación Especial ou Educación Infantil.

Na foto Jesús Gualix, responsable do Sindicato Enseñanza Privada de FeSP-UGT

Ler máis »
31/08/2017 - Executiva
FeSP-UGT REXEITA QUE OS BUSES ESCOLARES SEXAN COMPARTIDOS.

En declaracións de Ethel Vázquez, conselleira de Infraestruturas e vivenda están traballando no relativo a autoridade dos acompañantes e segundo indica algún medio de comunicación os anteditos responsables elaboraron unha instrución de obrigado cumprimento para os monitores que acompañen aos alumnos nos autobuses.
Na devandita instrucción outórgase ao acompañante e tamén ao condutor de autobús a autoridade necesaria para vetar ás persoas que queiran usar este servizo e poidan supoñer un perigo para os rapaces.

Aos monitores e condutores dáselles o regalo envelenado da autoridade, que leva implícita a responsabilidade,  para evitar e resolver conflitos sen proporcionarlles instrumentos para elo.

Compartir o transporte os alumnos con outros usuarios por aforrar uns cartos é unha medida potencialmente perigosa que atenta contra o sentido común e que FeSP-UGT rexeita rotundamente.

Ler máis »
31/08/2017 - Convenios
CONCERTADA: TÁBOAS SALARIAIS 2017 PARA PAS E DOCENTES BACHARELATO SEN CONCERTAR

O 19 de xullo de 2017 asináronse as táboas salariais do VI Convenio colectivo de empresas de ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos.
É posible que algúns de vós xa estiverades a recibir estas novas retribucións en forma de “A conta convenio” Esta apostila debe desaparecer das vosas nóminas, que quedarán tal e como aparecen nas seguintes táboas. As empresas terán tres meses de prazo desde o momento no que este acordo sexa publicado no BOE para regularizar e aboar os atrasos correspondentes.

Se queredes ver as táboas pinchade en "LER MÁIS".

Ler máis »
21/08/2017 - Executiva
NOVA ORDE DE CONCERTOS EDUCATIVOS

Hoxe publicouse no DOG a  ORDE do 9 de agosto de 2013 pola que se aproban os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, programas de cualificación profesional inicial e ciclos formativos de graos medio e superior.

SE QUERES LER A ORDE E INFORMARTE MÁIS PINCHA EN "LER MÁIS"

Ler máis »
07/08/2017 - Comisións de Servizo
PRAZAS SOMETIDAS A CONVENIO OU PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Publicada ORDE do 24 de xullo de 2017 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.

SE QUERES VER A ORDE PINCHA EN  "LER MÁIS"

Ler máis »
07/08/2017 - Comisións de Servizo
COMISIÓN SERVIZOS MESTRES PARA POSTOS ESCOLARLIZACIÓN ALUMNADO ATENCIÓN PREFERENTE

Publicada RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

PARA VER A RESOLUCIÓN PINCHA EN "LER MÁIS"

Ler máis »
04/08/2017 - Comisións de Servizo
ACTUALIZACIÓN DA BOLSA DE SOLICITANTES DE PERMUTAS PARA PES, PT, EOI...

Actualización da Bolsa de solicitantes de Permutas para profesorado dos corpos de PES, PT, EOI...

Pódense ver neste apartado os datos do profesorado que solicitou formar parte da Bolsa de Permutas proposta desde o Servizo de Profesorado de Secundaria, Formación Profesional e Ensinanzas especiais. (A información móstrase agrupada por disciplinas e con indicación da data na que se fai a actualización). Tamén se xunta outra información de interese relacionada con este tema.

A ACTUALIZACIÓN DOS DATOS FARASE CADA CERTO TEMPO EN FUNCIÓN DAS SOLICITUDES QUE HAXA E DAS POSIBILIDADES e poderanse ver desde a entrada correspondente ás permutas no menú. Polo tanto rógase a tódolos solicitantes que non envíen as peticións repetidas e que, no caso de obter destino definitivo desexado ou de non querer formar parte desta base por outra causa soliciten a baixa da mesma ao noso correo electrónico persoal.secundaria@edu.xunta.es para poder ofrecer a información o máis actualizada posible. No caso de querer facer algún cambio na solicitude tamén deben indicar que se trata dunha modificación.

Unha vez cuberto o modelo de solicitude, este debe imprimirse para poder gardar os datos escritos. A impresión pode facerse cunha impresora virtual que xerará un ficheiro en formato PDF. Esta impresora virtual pode descargarse no enderezo http://pdfcreator.es/

SE QUERES VER AS LISTAS PINCHA EN "LER MÁIS"

Ler máis »
02/08/2017 - Comisións de Servizo
ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DESTINOS PROVISIONAIS CURSO 2017/18, MESTRES

Adxudicación definitiva de destinos provisionais para o próximo curso académico 2017/2018 do persoal do corpo de mestres.

A partir do día seguinte a publicación da adxudicación definitiva no portal educativo ábrese o prazo para solicitar os intercambios provisionais de prazas e recordámoslle que o modelo oficial de solicitude estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), segundo o establecido na Orde do 17 de xuño de 2017 (DOG nº. 124, do 30 de xuño)

SE QUERES VER AS LISTAS PINCHA EN "LER MÁIS"

Ler máis »
01/08/2017 - Comisións de Servizo
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASESORÍAS E PRAZAS DESERTAS DA REDE DE FORMACIÓN 2017

Publicada a Relación definitiva da asignación de asesorías e prazas desertas da rede de formación 2017.

SE QUERES CONSULTAR AS LISTAS PINCHA EN "LER MÁIS"

 

Ler máis »
01/08/2017 - Comisións de Servizo
PUBLICADA RESOLUCIÓN PROVISIONAL ADXUDICACIÓN DESTINOS PROVISIONAI SECUNDARIA

Resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais  para o curso académico 2017/18, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal que se lle conceda unha comisión de servizos por concellería, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

PRAZO DE RECLAMACIÓNS E RENUNCIAS:

O prazo de reclamacións e renuncias comeza o día 1 de agosto de 2017 e remata o día 2 de setembro, ambos incluídos.
As reclamacións á resolución provisional deberán dirixilas á Dirección Xeral de Centros e  Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e O.U. en Santiago de Compostela , ademais de por vía ordinaria, por  correo electrónico a:   persoal.secundaria@edu.xunta.es

SE QUERES CONSULTAR AS LISTAS PINCHA EN "LER MÁIS"

Ler máis »