20/02/2018 - Concursos de traslados
CXT PROVISIONAL de orientación de infantil e primaria, de primaria e de educación especial

De acordo co establecido na base décimo quinta da Orde do 3 de novembro de 2017 o persoal concursante poderá presentar reclamacións á resolución provisional no prazo de 10 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación da adxudicación de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Pincha en ler máis e terás acceso ás listas.

Ler máis »
20/02/2018 - Concursos de traslados
CXT PROVISIONAL catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores para o ano 2018

De acordo co establecido na base vixésimo novena da Orde do 24 de outubro de 2017 pola que se convoca concurso de traslados o persoal concursante poderá presentar reclamacións á resolución provisional no prazo de 10 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación da adxudicación de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Pincha en ler máis e terás acceso ás listas.

Ler máis »
20/02/2018 - Concertada
FeSP-Ugt reivindica o papel dos orientadores educativos na Concertada

 FeSP-UGT considera imprescindible reforzar o labor dos orientadores educativos nos centros concertados:  -       - Asignar o mesmo salario ós de Educación Infantil, Educación Primaria e ESO; no novo  Convenio Colectivo debe recollerse a figura do Orientador educativo nas tres etapas;  incluír nos Orzamentos Xerais do Estado e nos da Comunidade Autónoma; aplicar un incremento do rateo e estar regulado polo pago delegado.

Ler máis »
16/02/2018 - FETE Informa Pública
DÍA INTERNACIONAL DA SÍNDROME DE ASPERGER

A FeSP-UGT, con motivo do 18 de Febreiro Día Internacional da Síndrome de Asperger quere aportar o seu graniño de area na inclusión do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo aportando unha breve Guía sobre a Síndrome de Asperger que pode servir ós docentes para o día a día nas aulas co alumnado con TEA.

 

Ler máis »
16/02/2018 - FETE Informa Pública
A FeSP-UGT REXEITA NOVAMENTE A PROPOSTA DE ZONIFICACIÓN DE VIGO

Hoxe, venres 16 de febreiro, a FeSP-UGT Ensino, xunto co resto de organizacións representantes da comunidade educativa de Vigo presentamos, de novo, no rexistro xeral da Xunta de Galicia de Vigo un manifesto conxunto no que expresamos o noso rexeitamento á proposta de zonificación escolar e a  solicitude da apertura dun proceso de reflexión e diálogo, coa participación de toda a comunidade educativa de Vigo para unha elaboración conxunta e consensuada do novo mapa escolar da cidade de Vigo.

Ler máis »
14/02/2018 - Apuntamentos Xurídicos
COMPLEMENTO DE PERFECCIONAMENTO PROFESIONAL EN NON CONCERTADA, INFANTIL E NON REGRADA

Os traballadores afectados polos convenios de privada non concertada, educación infantil e non regrada (academias) teñen dereito a que a súa empresa lle facilite a realización dos cursos para cobrar o complemento de desenvolvemento e perfeccionamento profesional e se a empresa non o fai, terán dereito, transcorridos os anos correspondentes, a percibir igualmente o antedito complemento.

Ler máis »
14/02/2018 - Mesa Sectorial
CONVOCATORIA VINDEIRA MESA SECTORIAL DOCENTE NON UNIVERSITARIA
Ler máis »
13/02/2018 - Mesa Sectorial
ANTEPROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE ESTABLECE O CURRÍCULO DAS ENSINAZAS DE IDIOMAS DE RÉXIME ESPECIAL
Ler máis »
09/02/2018 - Apuntamentos Xurídicos
RECLAMACIÓN GRUPO PROFESIONAL SUPERIOR
Ler máis »
09/02/2018 - Apuntamentos Xurídicos
Estatuto dos traballadores: REDUCIÓNS DE XORNADA POR COIDADO DE FAMILIARES
Ler máis »
08/02/2018 - Notas de Prensa
FeSP-UGT ESIXE QUE SEXA A CONSELLERÍA QUEN DECIDA QUE FACER ANTE ALERTAS METEOROLÓXICAS

FeSP-UGT esixe que ten que ser a Consellería quen decida se se suspenden as clases polas condicións meteorolóxicas.

Ler máis »
07/02/2018 - FETE Informa Pública
A FeSP-UGT CONSEGUE A MELLOR OPE EN ENSINO DOS ÚLTIMOS ANOS

No día de onte reuniuse a Mesa Sectorial onde se presentou a OPE, que recolle as demandas e aportacións feitas pola FeSP-UGT.

Ler máis »
06/02/2018 - Oposicións
OPE 2018: 2050 PRAZAS

  Con data de hoxe a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, fai pública na Mesa Sectorial Docente a OPE do 2018.

   A FeSP-UGT Ensino manifesta a mellora de oferta de emprego público anunciada polo Presidente da Xunta, 2050 PRAZAS A SEGUNDA OFERTA MÁIS AMPLA NA NOSA CCAA, grazas ó acordo asinado por esta organización sindical.

Ler máis »
06/02/2018 - FETE GALICIA Informa
CONVOCATORIA CURSOS CELGA 1, 2, 3, 4.

No DOG de hoxe publicouse a Resolución de 25 de xaneiro de 2018 pola que se anuncia a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os CELGA 3 e CELGA 4.

Ler máis »
05/02/2018 - FETE Informa Pública
Reunión da Subcomisión: a FeSP-UGT pide un incremento na OPE DOCENTE

No día de hoxe, a petición entre outros da FeSP-UGT, reuniuse a Subcomisión de Seguimento do Acordo do Plan de Estabilidade no Emprego dos Servizos Públicos. Nesta reunión demandamos entre outras cuestións un incremento de prazas na OFERTA DE EMPREGO de Docentes desta ano 2018.

Ler máis »
05/02/2018 - Lexislación e información laboral
SENTENZA TXUE (asunto C-270/16)

SENTENZA DO TXUE:as ausencias xustificadas no traballo, atribuíbles a unha discapacidade, non se poden computar a efectos dun despedimento por faltas de asistencia ao traballo

Ler máis »
05/02/2018 - Táboas salariais
BASE COTIZACIÓN ESCOLAS INFANTÍS

A base de  cotización á seguridade social  determinada polo novo salario mínimo interprofesional é de 858,55 euros por xornada completa. No cadro especificamos cal é a base corrrespondente segundo o número de horas semanais.

Ler máis »
04/02/2018 - FETE Informa Pública
A FeSP-UGT REIVINDICA MENOS HORAS LECTIVAS PARA OS DOCENTES

A Mellora da calidade educativa pasa pola reducción do horario lectivo do profesorado.

Ler máis »
01/02/2018 - Concertada
RECUPEREMOS: SALARIOS - ANTIGÜIDADE - ACORDO DE EMPREGO
Ler máis »
31/01/2018 - Mesa Sectorial
CONVOCATORIA DA MESA SECTORIAL DOCENTE PARA O MARTES 6

A xuntanza terá lugar o vindeiro Martes 6 de febreiro ás 10:30

Ler máis »
31/01/2018 - FETE Informa Pública
MATERIAIS DA FeSP-UGT ENSINO PARA PREPARAR AS PRAZAS PARA O EXTERIOR

A FeSP-UGT Ensino, seguindo a premisa de formar ó profesorado en todos en todos os ámbitos da función pública pon á vosa disposición dentro da programación do Plan Homologado do Ministerio de Educación Cultura e Deporte (MECD) para o primeiro semestre do 2018 o curso “La Acción Educativa  en el Exterior: Como afrontar las pruebas selectivas” que está programado para os días 9, 10 e 11 de marzo nas instalacións da Escola Julián Besteiro en Madrid.

Ler máis »
30/01/2018 - FETE Informa Pública
DÍA ESCOLAR DA PAZ E A NON VIOLENCIA

A FeSP-UGT Ensino quere aportar o seu graniño de area no Día Escolar da Paz e  Non Violencia cunha Guía de Recustos para os Centros eEducativos e co II Concurso de Audiovisuis "Aulas pola Convivencia".

Tedes toda a documentaciónm como aruivos adxuntos.

Ler máis »
26/01/2018 - FETE Informa Pública
O PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA ANUNCIA A NOVA OFERTA DE EMPREGO DOCENTE

A oferta global de prazas (reposición e estabilidade) ascende a un total de 1919 prazas.


Co obxectivo de acadar máis información sobre o proceso de estabilización, a FeSP-UGT solicita a convocatoria urxente da Subcomisión de Seguimento do Acordo, e poder analizar con maior concreción o alcance do recoñecemento do proceso de estabilización que este anuncio supón.

                                                                                        Sindicato Nacional de Ensino Público

Ler máis »
26/01/2018 - FETE Informa Pública
SOLICITUDE DE XUNTANZA DA SUBCOMISIÓN DE MANTEMENTO DE EMPREGO.

No día de hoxe, e despois do anuncio feito polo Presidente da Xunta de Galicia, a FeSP-UGT xunto con outras organizacións sindicais solicitou a reunión da Subcomisión de de Seguimento do Acordo polo emprego.

Ler máis »
26/01/2018 - Táboas salariais
SALARIOS CONCERTADA, PAGO DELEGADO 2018

NÓS TEREMOS ESTE ANO OS MESMOS SALARIOS DE 2017, INCREMENTO 0%. O PRESIDENTE DA XUNTA SUBIUSE O SALARIO O 1% PASANDO DE 72.679,02€ A 73.406€, É DICIR 727,74€ MÁIS.

A verdade é que non é moito pero menos é 0€ que é o que nos soben a nós. Supoñemos que quen viaxa en coche oficial e vive en casa oficial e non paga nin gasolina nin hipoteca ten moitas máis dificultades ca nós para chegar a fin de mes, de aí a necesidade imperiosa dese incremento de 727€. Iso para nós non é nada, e se nolo soben somos capaces de gastalo en vicios. 

Ler máis »
24/01/2018 - FETE GALICIA Informa
RESOLUCIÓN DE URXENCIA Ó COMITÉ NACIONAL DA FeSP-UGT EN CONTRA DA ZONIFICACIÓN ESCOLAR DA ÁREA METROPOLITANA DE VIGO

Hoxe, 24 de xaneiro de 2018, celebrouse o II Comité Nacional da FeSP-UGT onde se aprobou por unanimidade unha resolución rexeitando a nova zonificación de Vigo e demandando unha Mesa Técnica para negociar en caso de supresión de centros ou ensinanzas

 

Ler máis »
23/01/2018 - Apuntamentos Xurídicos
Xubilación anticipada por vontade do traballador

Un traballador ou traballadora, polo motivo que sexa, pode decidir adiantar de forma voluntaria a súa idade de xubilación. Pero debe  saber que para iso debe cumprir unhas determinadas  condicións e que ademais verá recortada a súa pensión.

O límite máximo de percepción das pensións públicas, tanto das que se causen en 2018 como das que estivesen xa causadas ao 31 de decembro de 2017, ben se perciban soas ou en concorrencia con outras, será durante 2018: 2.580,13 euros mensuais, sen prexuízo das pagas extraordinarias que puidesen corresponder ao titular, cuxa contía está afectada, tamén, polo citado límite. 36.121,82 euros anuais.

Advertencia importante para as mulleres: 

     - As mulleres que tivesen ou adoptasen fillos non terían dereito baixo esta modalidade de xubilación ao complemento da pensión por maternidade. 

Ler máis »
23/01/2018 - Executiva
ABERTA A CONVOCATORIA PARA A SEXTA EDICIÓN DO PREMIO Á INNOVACIÓN EDUCATIVA ESCOLA VIVA

O Sector de Ensino de FeSP-UGT Galicia e Escola Viva anunciaron hoxe en rolda de prensa a convocatoria da sexta edición do Premio á Innovación Educativa Escola Viva. O prazo para a presentación dos traballos queda aberto ata o próximo día 26 de abril.

 

Ler máis »
22/01/2018 - FETE Informa Pública
CONCENTRACIÓN EN CONTRA DA NOVA ZONIFICACIÓN DE VIGO

O venres 19 de xaneiro a FeSP-UGT Ensino, xunto coa comunidade educativa e outras OOSS participaron na concentración Na Farola de Vigo para manifestar o seiu rexeitamento a esta nova proposta de zonidficación de Vigo.

Desde a FeSP-UGT Ensino estamos en total desacordo con esta nova proposta de zonificación do concello de Vigo; xa que está baseada en criterios técnicos en lugar de en criterios pedagóxicos e didácticos. Non se teñen en conta as necesidades do alumnado de Vigo nin a opinión da comunidade educativa que o venres manifestou o seu total desacordo con esta imposición por parte da administración eductaiva.

Este proxecto vai provocar graves prexuizos ós nenos e nas, ás familias e ó profesorado; perigando a supervivencia dalgúns centros educativos públicos e o futuro da escola pública.

 

Sindicato Nacional Ensino Público

19/01/2018 - FETE Informa Pública
ASEMBLEAS INFORMATIVAS PARA INTERINOS NOS LOCAIS DA FeSP-UGT
Ler máis »
18/01/2018 - Apuntamentos Xurídicos
SUSPENSIÓN DE CONTRATO POR RISCO POR EMBARAZO

Cando por motivo do seu embarazo a traballadora ou o seu bebé poden sufrir risco para a súa saúde, esta ten dereito a que a cambien a outro posto de traballo compatible co seu estado, ou, se non é posible á suspensión do seu contrato durante o período necesario. 

Os servizos médicos do INSS ou da Mutua emitirán un certificado médico acreditando (ou non)  que as condicións do posto inflúen negativamente na saúde da traballadora ou do feto. 

 

Ler máis »
17/01/2018 - FETE Informa Pública
FeSP- UGT oponse ao cambio de temarios para as oposicións docentes

 O Sector de Ensino de FeSP-UGT rexeita calquera ampliación e/ou modificación nos temarios antes de 2022, ano no que finalizará o período de estabilidade para o profesorado interino, acordado, entre outros, polo Sindicato UGT.

 

Ler máis »
17/01/2018 - FETE Informa Pública
A FeSP-UGT REXEITA A NOVA ZONIFICACIÓN DE VIGO

A FeSP-UGT Ensino coa distintas organizacións sindicais que conforman a Xunta de Persoal Docente de Pontevedra (exceptuando a CSIF) aprobamos en pleno extraordinario unha resolución en contra da nova zonificación de Vigo non consensuada coa comunidade educativa e esixindo que a administración educativa cubra neste CXT todas as vacantes que se produzan na provincia de Pontevedra.

Logo de rematar o pleno da Xunta de persoal Docente de Pontevedra, a FeSP-UGT Ensino concentrouse concentrouse diante da Delegación provincial de Educación de Pontevedra.

16/01/2018 - FETE Informa Pública
ABERTO PRAZO PARA ACTUALIZAR O EXPEDIENTE EN DATOS PERSONAIS
12/01/2018 - Activos e Parados
CURSOS PREPARACIÓN DE OPOSICIÓNS DE INGRESO Á FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE
Ler máis »
12/01/2018 - Infantil
NOVA XUNTANZA DA COMISIÓN NEGOCIADORA DO XII CONVENIO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Celebrada unha nova reunión da Comisión Negociadora do XII Convenio Colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia e educación infantil, FeSP-UGT xunto coas organizacións sindicais que participan do traballo sindical conxunto fixemos entrega ás organizacións patronais da listaxe de prioridades que máis nos preocupan e que consideramos esenciais:

    ✔ mellorar a xornada laboral.

    ✔ adaptar a nova clasificación profesional.

    ✔ recuperar o poder adquisitivo perdido nestes anos.

    ✔ mellorar os permisos retribuídos.

    ✔ dar solución definitiva ás discrepancias habituais da Comisión Paritaria  tales como descolgues e inaplicacións do convenio, vacacións, escolaridade ou comidas entre outras.

Hai outras propostas como conseguir a baixa automática pola mútua desde a semana 16, mellorar a lactación acumulada…

 

Ler máis »
11/01/2018 - Noticias
HABILITACIÓNS PARA O MES DE XANEIRO
11/01/2018 - Táboas salariais
Sobe o SMI e polo tanto tamén o salario de moitos traballadores

Exemplos:

Un auxiliar cun trienio gaña 681,72€, polo que lle faltan 54,18€ para chegar ao SMI que son 739,5. Así pois debe de cobrar un complemento por esa cantidade, 54,18€

 

O mesmo auxiliar se ten 4 trienios gaña 729,48, polo que só lle faltan 6,42€ para alcanzar os 739,5€ do SMI. Polo tanto, o complemento que debe percibir é só de 6,42€.

MIRADE AS TÁBOAS

Ler máis »
10/01/2018 - FETE Informa Pública
ACALARACIÓNS NO RELATIVO Á APLICACIÓN DA LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS

No relativo ás modificacións na Lei de medidas fiscais e admistrativas, Lei 9/2017 (DOG 28-12-2017) que entra en vigor o 1-1-2018 ampliando os permisos para os/as Empregados/as Públicos/as da Xunta de Galicia (permiso por parto, por adopción ou acollemento e permiso doutro proxenitor por parto, adopción ou acollemento)

e despois de consultar nas Delegacións Provinciais correspondentes, 

 

dende a Fesp -UGT informamos que:

- Esta modificación é de aplicación a aquel persoal funcionario que estea gozando de tales permisos con data do día 1 de xaneiro.

As ampliacións a 20 ou 5 semanas, segundo sexa o caso, están a ser xestionadas de oficio polas Administracións Provinciais por rigorosa orde de remate destes permisos.

Sindicato Nacional de Ensino Público

 

Ler máis »
02/01/2018 - FETE Informa Pública
LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS

A Lei 9/2017 (DOG de 28-12-2017), que entrou en vigor onte, modifica os seguintes permisos para os empregados públicos da Xunta de Galicia:

- Permisos por parto e por adopción ou acollemento: amplíanse de 18 a 20 semanas ininterrumpidas

- Permiso do outro proxenitor por nacemento acollemento ou adopción dun fillo (permiso de paternidade): amplíase de 29 días a 5 semanas.

A nova duración destes permisos será de aplicación a quen os estean gozando no momento de entrada en vigor desta lei.

 

Ler máis »
FETE-UGT Galicia - 2014
Páxinas web Galicia