20/09/2017 - Activos Pública
FORMACIÓN CURSO 2017/2018

Adxuntamos a relación de accións formativas para desenvolver durante o curso 2017/2018.

 Tfnos: A Coruña , 981 247 875 //  Arousa, 986 544 213  // Ferrol, 981 359 131  //  Lugo, 982 221  854 // Ourense, 988 237 790 //  Pontevedra, 986 858 413 //  Santiago, 981 573 634 // Vigo, 986 220 812

 Para ver a relación pincha en "Ler máis"

Ler máis »
08/09/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT ENSINO CRITICA A FALTA DE CRITERIO NA ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS MATERIAS AFÍNS

A FeSP-UGT Ensino denuncia a total falta de criterio que se observa na adxudicación definitiva das materias afíns do Ensino Secundario. No día de onte (ás 21:00 horas) saíu publicada na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a adxudicación definitiva do corpo de profesorado de ensino secundario.

Ler máis »
08/09/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT ENSINO CRITICA A FALTA DE CRITERIO NA ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DAS MATERIAS AFÍNS

A FeSP-UGT Ensino denuncia a total falta de criterio que se observa na adxudicación definitiva das materias afíns do Ensino Secundario. No día de onte (ás 21:00 horas) saíu publicada na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a adxudicación definitiva do corpo de profesorado de ensino secundario.

Ler máis »
08/09/2017 - Executiva
CADP CURSO 2017/18 PES

Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2017/18, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal que se lle conceda unha comisión de servizos por concellería, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.
Se queres consultar as listas e as instrucións pincha en "Ler máis"

Ler máis »
06/09/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT INSTA Á CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN A QUE ELIMINE A PRECARIEDADE EDUCATIVA

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017. FeSP-UGT Ensino instou hoxe á Consellería de Educación a que que abra o diálogo social para poñer fin á precariedade educativa en Galicia. Esta organización sindical insistiu, no seu análise do inicio do curso escolar 2016/17, en que os orzamentos adicados pola Xunta de Galicia a Educación son insuficientes e moito máis tendo en conta os fortes recortes sufridos neste sector nos últimos anos con motivo da crise económica. O incremento dos orzamentos da Xunta de Galicia foi dun 4,8%, mentres que nos adicados a Educación o aumento foi so dun 2,9%.
Hoxe celebrouse unha comparecencia ante os medios de comunicación para falar sobre o inicio do curso escolar, coa participación de Delia Irene Martínez, Secretaria xeral de FeSP-UGT Galicia; Gerardo Morano Díaz, secretario do Sector de Ensino de FeSP-UGT e os representantes dos sectores de Ensino Público, Paula Carreiro; do Privado, Manuel Alonso e da Universidade, Benjamín Rey.

Ler máis »
01/09/2017 - FETE Informa Privada
ENSINO CONCERTADO: ABOADO NA NÓMINA DE AGOSTO INCREMENTO 1%

No BOE do mércores 28 de xuño de 2017 publicase a LEI 3/2017 de 27 de xuño na que se incrementan os módulos de concertos  nun 1% polo goberno central; o goberno da nosa comunidade, segundo consta no anexo IV da LEI 3/2017 do 13 de xullo, aplicará ese incremento a todos os conceptos, polo que o noso salario quedará tal e como aparece na táboa.

Para máis información pincha en "Ler máis".

Ler máis »
01/09/2017 - FETE Informa Pública
RETRIBUCIÓNS PERSOAL DOCENTE ENSINO PÚBLICO

Segundo a ORDE do 3 de xullo de 2017 instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2017 e se actualiza con efectos do 1-1-2017 a contía das retribucións, (DOG 10-7-2017), as retribucións para o persoal docente de ensino público quedan establecidas como se pode ver no UGT-INFORMA que podes ver pinchando en "LER MÁIS".

 

Ler máis »
01/09/2017 - FETE Informa Privada
CONCERTADA: FeSP-UGT reúnese co MECD na procura do pago delegado para todos

O responsable do Sindicato de Enseñanza Privada de FeSP-UGT e o Director Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial do MECD mantiveron o 26 de xullo unha xuntanza para  tratar a proposta de FeSP-UGT de incorporar á figura xurídica do pago delegado á totalidade dos Traballadores (sexan docentes, PAS ou persoal complementario) de todos os centros concertados e/ou subvencionados que regulen as súas condicións de traballo polo convenio de Ensino Concertado, Educación Especial ou Educación Infantil.

Na foto Jesús Gualix, responsable do Sindicato Enseñanza Privada de FeSP-UGT

Ler máis »
31/08/2017 - Executiva
FeSP-UGT REXEITA QUE OS BUSES ESCOLARES SEXAN COMPARTIDOS.

En declaracións de Ethel Vázquez, conselleira de Infraestruturas e vivenda están traballando no relativo a autoridade dos acompañantes e segundo indica algún medio de comunicación os anteditos responsables elaboraron unha instrución de obrigado cumprimento para os monitores que acompañen aos alumnos nos autobuses.
Na devandita instrucción outórgase ao acompañante e tamén ao condutor de autobús a autoridade necesaria para vetar ás persoas que queiran usar este servizo e poidan supoñer un perigo para os rapaces.

Aos monitores e condutores dáselles o regalo envelenado da autoridade, que leva implícita a responsabilidade,  para evitar e resolver conflitos sen proporcionarlles instrumentos para elo.

Compartir o transporte os alumnos con outros usuarios por aforrar uns cartos é unha medida potencialmente perigosa que atenta contra o sentido común e que FeSP-UGT rexeita rotundamente.

Ler máis »
31/08/2017 - Convenios
CONCERTADA: TÁBOAS SALARIAIS 2017 PARA PAS E DOCENTES BACHARELATO SEN CONCERTAR

O 19 de xullo de 2017 asináronse as táboas salariais do VI Convenio colectivo de empresas de ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos.
É posible que algúns de vós xa estiverades a recibir estas novas retribucións en forma de “A conta convenio” Esta apostila debe desaparecer das vosas nóminas, que quedarán tal e como aparecen nas seguintes táboas. As empresas terán tres meses de prazo desde o momento no que este acordo sexa publicado no BOE para regularizar e aboar os atrasos correspondentes.

Se queredes ver as táboas pinchade en "LER MÁIS".

Ler máis »
21/08/2017 - Executiva
NOVA ORDE DE CONCERTOS EDUCATIVOS

Hoxe publicouse no DOG a  ORDE do 9 de agosto de 2013 pola que se aproban os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, programas de cualificación profesional inicial e ciclos formativos de graos medio e superior.

SE QUERES LER A ORDE E INFORMARTE MÁIS PINCHA EN "LER MÁIS"

Ler máis »
07/08/2017 - Comisións de Servizo
COMISIÓN SERVIZOS MESTRES PARA POSTOS ESCOLARLIZACIÓN ALUMNADO ATENCIÓN PREFERENTE

Publicada RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

PARA VER A RESOLUCIÓN PINCHA EN "LER MÁIS"

Ler máis »
07/08/2017 - Comisións de Servizo
PRAZAS SOMETIDAS A CONVENIO OU PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Publicada ORDE do 24 de xullo de 2017 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.

SE QUERES VER A ORDE PINCHA EN  "LER MÁIS"

Ler máis »
04/08/2017 - Comisións de Servizo
ACTUALIZACIÓN DA BOLSA DE SOLICITANTES DE PERMUTAS PARA PES, PT, EOI...

Actualización da Bolsa de solicitantes de Permutas para profesorado dos corpos de PES, PT, EOI...

Pódense ver neste apartado os datos do profesorado que solicitou formar parte da Bolsa de Permutas proposta desde o Servizo de Profesorado de Secundaria, Formación Profesional e Ensinanzas especiais. (A información móstrase agrupada por disciplinas e con indicación da data na que se fai a actualización). Tamén se xunta outra información de interese relacionada con este tema.

A ACTUALIZACIÓN DOS DATOS FARASE CADA CERTO TEMPO EN FUNCIÓN DAS SOLICITUDES QUE HAXA E DAS POSIBILIDADES e poderanse ver desde a entrada correspondente ás permutas no menú. Polo tanto rógase a tódolos solicitantes que non envíen as peticións repetidas e que, no caso de obter destino definitivo desexado ou de non querer formar parte desta base por outra causa soliciten a baixa da mesma ao noso correo electrónico persoal.secundaria@edu.xunta.es para poder ofrecer a información o máis actualizada posible. No caso de querer facer algún cambio na solicitude tamén deben indicar que se trata dunha modificación.

Unha vez cuberto o modelo de solicitude, este debe imprimirse para poder gardar os datos escritos. A impresión pode facerse cunha impresora virtual que xerará un ficheiro en formato PDF. Esta impresora virtual pode descargarse no enderezo http://pdfcreator.es/

SE QUERES VER AS LISTAS PINCHA EN "LER MÁIS"

Ler máis »
02/08/2017 - Comisións de Servizo
ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DESTINOS PROVISIONAIS CURSO 2017/18, MESTRES

Adxudicación definitiva de destinos provisionais para o próximo curso académico 2017/2018 do persoal do corpo de mestres.

A partir do día seguinte a publicación da adxudicación definitiva no portal educativo ábrese o prazo para solicitar os intercambios provisionais de prazas e recordámoslle que o modelo oficial de solicitude estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), segundo o establecido na Orde do 17 de xuño de 2017 (DOG nº. 124, do 30 de xuño)

SE QUERES VER AS LISTAS PINCHA EN "LER MÁIS"

Ler máis »
01/08/2017 - Comisións de Servizo
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASESORÍAS E PRAZAS DESERTAS DA REDE DE FORMACIÓN 2017

Publicada a Relación definitiva da asignación de asesorías e prazas desertas da rede de formación 2017.

SE QUERES CONSULTAR AS LISTAS PINCHA EN "LER MÁIS"

 

Ler máis »
01/08/2017 - Comisións de Servizo
PUBLICADA RESOLUCIÓN PROVISIONAL ADXUDICACIÓN DESTINOS PROVISIONAI SECUNDARIA

Resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais  para o curso académico 2017/18, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal que se lle conceda unha comisión de servizos por concellería, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

PRAZO DE RECLAMACIÓNS E RENUNCIAS:

O prazo de reclamacións e renuncias comeza o día 1 de agosto de 2017 e remata o día 2 de setembro, ambos incluídos.
As reclamacións á resolución provisional deberán dirixilas á Dirección Xeral de Centros e  Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e O.U. en Santiago de Compostela , ademais de por vía ordinaria, por  correo electrónico a:   persoal.secundaria@edu.xunta.es

SE QUERES CONSULTAR AS LISTAS PINCHA EN "LER MÁIS"

Ler máis »
31/07/2017 - Executiva
A ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CADA DE PRIMARIA PUBLICARASE O DÍA 3 DE AGOSTO

A resolución provisional da adxudicación de destinos provisionais para o curso 2017/2018 do persoal docente do corpo de mestres publicarase o próximo día 3 de agosto.

28/07/2017 - Comisións de Servizo
PUBLICADA RESOLUCIÓN PROVISIONAL ADXUDICACIÓN DESTINOS PROVISIONAIS MESTRES

Publicada a Resolución provisional da adxudicación de destinos provisionais para o curso 2017/2018 do persoal docente do corpo de mestres

O prazo de reclamacións e renuncias será de tres días naturais, polo tanto remata o luns 31 de xullo e deberán enviarse, ademais de pola vía ordinaria, ao correo electrónico: persoal.primaria@edu.xunta.es.

Se queres consultar as listas pincha en "LER MÁIS".

Ler máis »
27/07/2017 - Comisións de Servizo
RESOLUCIÓN DEFINITIVA CONCILIA MESTRES

Orde do 9 de xuño de 2017 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes que imparte docencia en centros dependentes esta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e aboral (Diario Oficial de Galicia do 19 de xuño de 2017, corrección de erros do 26 de xuño).

PINCHA EN "LERMÁIS"

Ler máis »
27/07/2017 - Comisións de Servizo
A ADXUDICACIÓN DO CAP DE MESTRES POSIBLEMENTE REMATARÁ MAÑÁ

A adxudicación do CADP de mestres poliblemente se publicará mañá e o luns remataría o prazo de reclamacións.
Hoxe publícase a resolución provisional de licenzas por Formación. A resolución definitiva non sairá ata setembro.

26/07/2017 - FETE Informa Pública
A CONSELLERÍA PECHA UNITARIAS

Como consecuencia da ORDE do 6 de xullo de 2017 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis e educación infantil, educación primaria e educación especial 9 escolas unitarias que non abrirán as súas portas o curso 2017/18.

Ler máis »
25/07/2017 - Comisións de Servizo
RETRASO NA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DO CADP MESTRES

A FeSP-UGT informa de que a Resolución Provisional do CADP do corpo de mestres retrasarase ata mañá por causa das emendas das concilia

21/07/2017 - Comisións de Servizo
CONCILIA: REVISIÓN DE SOLICITUDES

Despois da petición conxunta das OOSS FeSP-UGT, CCOO e ANPE na comisión de seguimento do acordo de interinos do día de hoxe, chégase ao acordo de permitir a revisión da solicitude de CONCILIA nos casos de exclusión por:

- non cumprir os requisitos da convocatoria

- non constar a instancia

A Administración achegará aos afectados un mail explicativo.

OLLO COS PRAZOS!

19/07/2017 - Executiva
CURSOS DE FORO FORMACIÓN

Adxuntámosvos información  sobre cursos GRATUITOS que poden resultar do voso interese. Podedes consultala na seguinte páxina  http://www.forodeformacion.org/cursos-gratuitos/cursos-gratuitos

 

29/06/2017 - Executiva
A FUNDACIÓN LUIS TILVE OUTORGA O PREMIO TRABALLO DIGNO A ESCOLA VIVA

A Fundación Luis Tilve outorga o premio Traballo Digno desta edición ao Movemento de Renovación Pedagóxica  Escola Viva, pola súa contribución, dende 1983, á formación do profesorado e á mellora do sistema educativo.   

Escola viva é un movemento de renovación pedagóxica que ten como obxectivo mellorar a práctica docente e os procesos de ensinanza-aprendizaxe nos centros educativos e nese noble empeño levan traballando desde 1983. Por este motivo a Fundación Luis Tilve outorga o premio Traballo digno desta edición a Escola Viva, que foi recollido polo seu presidente, o noso compañeiro Raúl Gómez Farto. O Sector de Ensino de FeSP-UGT Galicia quere personalizar en Raúl o agradecemento a Escola Viva polo labor realizado durante treinta e cinco anos a prol da renovación e mellora do Ensino en Galicia.

29/06/2017 - Executiva
MESA SECTORIAL ESTATAL: É NECESARIO ARTICULAR UN SISTEMA TRANSITORIO

FeSP-UGT Ensino insiste na necesidade de articular un sistema transitorio que apoie a consolidación do emprego que recolle o Acordo Goberno-Sindicatos.
Desde o noso sindicato celebramos a convocatoria da mesa sectorial e manifestamos que se debería ter convocado antes, como solicitamos reiteradamente, dado que hai tres meses que se asinou o Acordo e poderíase ter gañado  tempo para canalizar o procedemento e a situación extraordinaria que se expón. Para esta situación, que se considera extraordinaria, UGT reclama unha solución que pasa pola modificación do RD 276/2007, co que nunca estivemos conformes e considera que non responde en nada ao espírito do acordo asinado. Propoñemos  un sistema transitorio ou un novo sistema que permita o ingreso tanto para interinos como para novos opositores.

UGT valora positivamente o establecer tres convocatorias por corpo e considera que o sistema debería dar máis valor á fase de concurso e, dentro desta fase, maior
valor á experiencia docente, dentro do que a lei permita. Coincidimos con outras organizacións sindicais en que as probas que se articulen para a fase de oposición non deben ter carácter eliminatorio e, por tanto, todos os opositores participen en todo o proceso de oposición. Tamén fixemos unha chamada de atención sobre o colectivo de maiores de 55 anos para que se articulen medidas de estabilidade.

Por outra banda, e facendo referencia ao anuncio dun posible cambio de temarios, a UGT afirmou que non era o momento oportuno para realizar cambios e sinalamos a conveniencia de revisalos co obxectivo de ilos modernizando e adaptando, respectando sempre a negociación e o tempo que unha modificación deste tipo require.

O resultado desta negociación deberá aclarar as regras que rexan os procesos selectivos e, segundo manifestou o Subsecretario, están abertos a modificacións aínda que ven complicado cambiar o actual RD 276/2007.

Ler máis »
27/06/2017 - Notas de Prensa
A PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA SOLICITA UNHA REUNIÓN CO CONSELLEIRO POLO PECHE DE VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS

A Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia entregou hoxe no rexistro xeral da Xunta, unha solicitude de entrevista co conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para tratar sobre o peche das unidades educativas do CPI Tomás de Lemos (Ribadavia), CPI da Ribeira (Porriño) e do CPI Monte Caxado (As Pontes), así como do peche do CEIP Emilio de Navasqüés (Outes).

Ler máis »
23/06/2017 - Notas de Prensa
UGT DENUNCIA O PECHE DE UNIDADES EDUCATIVAS NO CONCELLO DAS PONTES

A supresión de unidades de forma unilateral e sen previo aviso á comunidade educativa suporá o peche do CPI Monte Caxado FeSP-UGT Ensino denuncia a falta de negociación da Xefatura Territorial de Educación da Coruña que, nunha decisión unilateral e sen previa consulta á comunidade educativa (profesorado e familias), decidiu eliminar as ensinanzas da etapa secundaria obrigatoria no CPI Monte Caxado de As Pontes. Esta medida adoptada pola Administración provocará a eliminación deste centro e a reubicación do alumnado e do profesorado do CEIP A Magdalena nas instalaciones do CPI Monte Caxado.

Ler máis »
22/06/2017 - Notas de Prensa
FeSP -UGT DENUNCIA A POUCA TRASPARENCIA NO PECHE DE UNIDADES DO CPI TOMÁS DE LEMOS DE RIBADAVIA

FeSP-UGT Galicia denuncia a falta de negociación da Delegación Provincial de Educación de Ourense que, nunha decisión unilateral e sen previa consulta á comunidade educativa (profesorado e familias), decidiu eliminar as ensinanzas da etapa secundaria obrigatoria no CPI Tomás de Lemos de Ribadavia. Esta medida adoptada pola Administración provocará a reubicación do alumnado e do profesorado do centro.

Ler máis »
22/06/2017 - Executiva
FeSP -UGT CRITICA A “CHANTAXE” DA CONSELLERÍA CON RESPECTO AOS PROXECTOS ABALAR E EDIXGAL

FeSP- UGT Ensino denuncia e rexeita a postura ameazante e autoritaria da Consellería na comunicación aos centros educativos públicos no que se refire á participación no proxecto Abalar-Edixgal. O noso sindicato esixe o mantemento da atención de tódolos centros da rede Abalar, independente da súa participación en E-Dixgal.

Ler máis »
22/06/2017 - Oposicións
Distribución de opositores por tribunais no concurso-oposición ao corpo de PES, técnicos de FP, música e artes escénicas e mestres para 2017

Xuntase a Resolución do 22 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das persoas aspirantes definitivamente admitidas nos procesos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 7 de abril de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril).

PARA BUSCARTE NAS LISTAS PINCHA EN  "Ler máis"

Ler máis »
21/06/2017 - Oposicións
GUÍA PARA AS OPOSICIÓNS 2017

FeSP-UGT pon á túa disposición unha guía que dará resposta ás dúbidas que che poidan xurdir no proxecto selectivo. Pincha en "Ler máis" e terás as respostas.

Ler máis »
21/06/2017 - FETE Informa Privada
ENSINO PRIVADO E CONCERTADO: NON É OBRIGATORIO LEVAR REXISTRO DE XORNADA

O Tribunal Supremo (TS) estableceu en sentenza do 23 de marzo de 2017  que as empresas non están obrigadas a levar un rexistro da xornada diaria de todo o persoal para comprobar o cumprimento da xornada laboral e horarios pactados, e só deben levar un rexistro de horas extras realizadas.
Isto non é óbice para que as empresas, se así o desexan, poidan levar un rexistro horario e os traballadores teñen a obriga de cumprimentalo. Agora ben, este rexistro debería axustarse as condicións laborais do ensino e no caso concreto do ensino concertado deberían especificarse as horas lectivas e non lectivas. De non facerse así, insistimos aos traballadores que fagan constar diariamente como en“observacións” o número de horas lectivas e non lectivas, pois de non facelo, ao levar o rexistro a firma do traballador podería estar certificando que non fai o número de horas indicadas no convenio.

Ler máis »
21/06/2017 - Oposicións
A FeSP-UGT ESIXE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN E CUMPRIMENTO DE PRAZOS DO PROCESO SELECTIVO 2017

FeSP-UGT rexeita a mala xestión da Consellería de Educación do proceso selectivo actual.
Desde o principio a Xunta xogou con este proceso selectivo para conseguir a aprobación dos presupostos do estado. Todo isto, reflíctese nunha completa desorganización que omite/modifica os prazos que fixa a convocatoria, creando nos opositores e opositoras unha incerteza constante desde antes do inicio de dito proceso, que ten como consecuencia o incremento da ansiedade intrínseca a estas situacións. 
FesP-UGT denuncia unha xestión caótica deste proceso selectivo e esixe á Consellería que poña remedio a unha situación que está a prexudicar aos opositores e opositoras e instamos á Consellería que faga un rigoroso seguimento de todo o proceso selectivo, sobre todo no referido a determinados presidentes de tribunais. que esta organización xa ten denunciados en anos anteriores debido á  súa mala praxe.

Ler máis »
19/06/2017 - Comisións de Servizo
ABERTO O PRAZO PARA A SOLICITUDE DE CONCILIA 2017: Comisón por coidado de fillos

A partir de mañá hai un prazo de 15 días naturais para facer a solicitude.

Documentos acreditativos a acompañar na instancia:

- Libro de familia.

- Certificado de empadroamento.

- Declaración responsable de non convivir con outra persoa (no caso de núcleo familiar con un solo proxenitor)

Ler máis »
15/06/2017 - Notas de Prensa
ENTREGA DOS V PREMIOS Á INNOVACIÓN EDUCATIVA ESCOLA VIVA

O proxecto “A vida no acuario” de Sonia Sánchez Guerra, do CEIP Plurilingüe da Serra de Outes, recolleu onte o primeiro premio da quinta edición dos Premios á innovación educativa “Escola Viva”, convocados por FeSP-UGT Ensino e o movemento educativo Escola Viva. O acto celebrouse no salón de actos de UGT-Galicia en Santiago de Compostela, coa presenza de Raúl Gómez Farto, presidente de Escola Viva, Delia Irene Martínez, Secretaria Xeral de FeSP-UGT Galicia, e Gerardo Morano Díaz, Secretario do Sector de Ensino de FeSP-UGT Galicia, ademais dos premiados.

Ler máis »
15/06/2017 - Executiva
FeSP-UGT REXISTRA SOLICITUDE DE PAGO DELEGADO PARA O PAS DA CONCERTADA

O sector de ensino da FeSP-UGT esixe o pago delegado para a totalidade do persoal que desempeñe o seu posto de traballo no Ensino Concertado.

Consideramos necesario incorporar a figura xurídica do “pago delegado” ao Persoal de Administración e Servizos Xerais, ao Persoal Complementario así como á totalidade de traballadores que desempeñen o seu posto de traballo no Ensino Concertado. O modelo xa existe e xa está contrastado polos docentes do Ensino Concertado. A Unión Xeral de Traballadores foi a impulsora daquel proceso na década dos oitenta e desenvolveuse de xeito satisfactorio ata o día de hoxe.

Ler máis »
13/06/2017 - FETE Informa Privada
FeSP-UGT rexistra no MECD a solicitude de pago delegado para discapacidade

O sector de ensino da FeSP-UGT esixe o pago delegado para a totalidade do persoal dos centros de atención especializada e dos centros de educación especial do ámbito Xeral de Centros e Servizos de Atención a Persoas con Discapacidade.

Ler máis »
13/06/2017 - Interinos
ASINADO ACORDO DE INTERINOS

A FeSP-UGT, xunto con CCOO, ANPE e CSIF asina unha nova addenda do acordo de interinos que reforza a estabilidade do profesorado interino e substituto e garante a igualdade de oportunidades de acceso ao emprego do profesorado interino cunha discapacidade igual ou superior ao 33%.

Ler máis »
09/06/2017 - Oposicións
ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO CONCURSO-OPOSICIÓN


Resolución pola que se aproban as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2017.

Contra a lista provisoria as persoas interesadas poderán formular asreclamacións que coiden oportunas no prazo de 5 días naturais.

Podedes consultar as listas pinchando en "Ler máis"

Ler máis »
07/06/2017 - Mesa Sectorial
MESA SECTORIAL: VACACIÓNS DE PRIMAVERA, MATERIAS AFÍNS E MOITO MÁIS

Na mesa sectorial de hoxe non se tratou a orde de calendario escolar, pero deuse por rematada a mesma. Solicitamos á administración que se entregue a documentación das mesas con tempo suficiente e que as ordes do día sexan menos extensas para poder debatelas en profundidade e con tempo suficiente.
Esta organización, previamente á mesa, xa propuxo por escrito á administración modificar o calendario escolar para racionalizar os períodos lectivos apelando ó criterio pedagóxico, mantendo un descanso fixo entre o 1 e o 10 de abril (VACACIÓNS DE PRIMAVERA), sen alterar o número de días lectivos, pero desvinculando as vacacións da semana santa, que son as que xeran disparidade nas datas.
En relación coas afíns e destinos de oficio na orde de mestres, solicitamos que non se inclúan as especialidades de Educación Infantil, francés, PT e AL, para dar unha resposta educativa máis axeitada ó alumnado con neae e de máis curta idade. E seguimos insistindo en que se  regulen as materias afíns para a mellora da calidade educativa do alumnado e laboral do profesorado na etapa de secundaria por ámbitos e na creación de comisións provinciais que revisen os perfís de estas vacantes
A FeSP-UGT solicitou ademais que sexan xenerosos coas prazas dos profesionais que atenden alumnado neae (PT, AL e Orientación) e que na medida do posible sexan, sen itinerancia ou con itinerancia, coherentes
Na mesma liña esta organización solicita que a itinerancia en secundaria e primaria sexa soamente entres dous centros; ó que a administración afirma que intentará facelo como norma xeral.
E moita máis información que podedes ler en "ler máis".

Ler máis »
07/06/2017 - Executiva
O PAS DAS UNIVERSIDADES TAMÉN REQUIRE ESTABILIZACIÓN

O Congreso dos Deputados incorporou parcialmente na Lei de Presupostos a proposta de UGT sobre estabilización do persoal temporal das universidades. Agora o artigo 19.6 da Lei PXE prevé que, entre outros sectores da administración, tamén “o persoal docente e investigador” das universidades, “ademais da taxa” correspondente do 100% de reposición, poderá “dispoñer dunha taxa adicional para estabilización de emprego temporal que incluirá ata o 90 por cento das prazas que, estando dotadas orzamentariamente, estivesen ocupadas de forma temporal e ininterrompidamente polo menos nos tres anos anteriores ao 31 de decembro de 2016”.

Desde FeSP-UGT defendemos que calquera praza ocupada por un PDI interino (tanto laboral como funcionario) durante almenos tres anos anteriores ao 31 de decembro de 2016 sexa considerada dentro deste 90%.
Desde FeSP-UGT Universidade estamos totalmente en contra de que non se inclúa nesta emenda ao persoal de administración e servizos das universidades e cremos que non é de xustiza nin ecuánime que haxa diferente trato para os traballadores da universidade.
Esiximos á Administración e aos partidos políticos que atendan esta xusta demanda: O Persoal de Administración e Servizos das Universidades (PAS) tamén é UNIVERSIDADE e require ser incorporado ás previsións orzamentarias sobre estabilización.

05/06/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT PROPÓN UN CALENDARIO ESCOLAR MÁIS EQUILIBRADO COAS VACACIÓNS DE PRIMAVERA NOS PRIMEIROS DÍAS DE ABRIL

O sector de Ensino da FeSP-UGT de Galicia presentará mañá na Mesa Sectorial Docente unha proposta de calendario escolar máis equilibrado coas vacacións de Primavera nos 10 primeiros días de abril. O sindicato reiterará a necesidade de crear comisións provinciais para tratar sobre as materias afíns, e demandará un concursiño para facilitar a mobilidade voluntaria do persoal docente.

Ler máis »
02/06/2017 - Mesa Sectorial
CONVOCADA MESA SECTORIAL DOCENTE NON UNIVERSITARIA O VINDEIRO MARTES 6 DE XUÑO DE 2017

O vindeiro martes 6 de xuño de 2017 terá lugar a mesa sectorial docente non universitaria coa seguinte orde do día:

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión celebrada o día 6 de abril.

2. Proxecto de orde pola que se ditan as normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2017/2018, entre o persoal docente pertencente ao corpo de mestres.

3. Proxecto de orde pola que se ditan as normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2017/2018, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de fp ...

4. Orde pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de asesoría do Servizo de Formación do Profesorado, Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos Centros de Formación e Recursos.

5. Concurso de prazas de persoal Asesor nesta Consellería.

6. Calendario escolar.

7. Rogos e preguntas.

 

Ler máis »
01/06/2017 - Noticias
HABILITACIÓNS: ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDES ENTRE O 1 e o 3O DE XUÑO

Lembramos que desde o día 1 ao 30 de xuño poderán facerse as solicitudes  de habilitacións.
Só se poderá presentar unha instancia por tipo de solicitude. No caso de presentar máis dunha instancia do mesmo tipo de solicitude, a xefatura territorial correspondente unicamente tramitará a última instancia rexistrada.
Aquelas persoas que xa solicitaron en convocatorias anteriores e xa acreditaron a documentación necesaria para ser habilitadas: Celga 4, formación pedagóxica e didáctica e a certificación académica, non terán que presentala de novo.
As  persoas xa habilitadas en materias LOE que teñen correspondencia con materias LOMCE deberían recibir a/s certificación/s que lles correspondan no seu correo electrónico e polo tanto non terían que solicitalas. Comprobade que isto sucedeu así.

Débese facer a solicitude a través da aplicación informática da páxina
https://www.edu.xunta.es/habilitacions/

Posteriormente presentarase o documento xerado pola aplicación e fotocopia compulsada da documentación precisa nos rexistros das xefaturas territoriais ou no rexistro central da Xunta.

Ler máis »
30/05/2017 - Comisións de Servizo
AS COMISIÓNS DE CONCILIA TARDARÁN ENTRE 15 E 20 DÍAS EN SAIR PUBLICADAS NO DOG

A nova orde que regulará a comisión por conciliación familiar tardará entre 15 e 20 días en sair publicada no DOG; xa que hai retrasos nas publicacións e a consellería está a facer modificacións na redación por solicitude de Igualdade e de Política Lingüística.

Estase a estudar a posibilidade de que as persoas en situación de violencia de xénero podan acollerse a estas comisións.

Ler máis »
29/05/2017 - FETE Informa Privada
BECAS CONCERTADA 2017

Adxuntamos información para a solicitude de prazas gratuitas en centros concertados para fillos de traballadores destes centros.

O día 31 de maio remata o prazo para a entrega de solicitudes nos centros da provincia de Pontevedra.

O día 2 de xuño remata o prazo para a entrega de solicitudes nos centros das provincias da Coruña e Lugo.  (O prazo da provincia de Ourense rematou o 26 de maio).

Nas tres provincias, A Coruña, Lugo e Pontevedra deben entregarse as solicitudes nas secretarías dos centros onde se solicita a praza.

FeSP-UGT reivindica a creación dunha comisión de carácter autonómico co fin de que o proceso e os criterios de selección sexan iguais para todos en Galicia e non varíen dunha provincia a outra.

Ler máis »
29/05/2017 - FETE Informa Privada
TÁBOAS SALARIAS 2015/16 DE AUTOESCOLAS

Adxuntamos as táboas salariais 2015 e 2016 do convenio de Autoescolas.

 

Ler máis »
29/05/2017 - Oposicións
OPOSICIÓNS. TRIBUNAIS SECUNDARIA E PRIMARIA

Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo de ingreso de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, música e artes escénicas, mestres e de adquisición de novas especialidades para o ano 2017.

CONSULTA AQUÍ A COMPOSICIÓN DOS TRIBUNAIS.

Ler máis »
29/05/2017 - FETE Informa Privada
SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA FORMACIÓN NO ENSINO PRIVADO E CONCERTADO

Podemos distinguir tres tipos de formación que debe, ou non, realizar o traballador.

a) Formación obrigatoria en materia de prevención de riscos laborais.
Debe impartirse, sempre que sexa posible, dentro da xornada de traballo ou, na súa falta, noutras horas pero co desconto naquela do tempo investido na mesma. O custo desta formación non recaerá en ningún caso sobre os traballadores.

b) Formación obrigatoria con fins de adaptación a modificacións do posto de traballo.
O tempo de traballo dedicado á formación profesional necesaria, isto é, a aquela que vén imposta ao traballador por normas legais ou convencionais ou por decisión da propia empresa ha de ser considerado tempo de traballo. Cando sexa fóra do horario programado dun traballador, este non estará obrigado a asistir e se non o fai, a empresa deberá reprogramar esa formación dentro do horario do traballador; mentres que se o traballador opta por asistir, o tempo será computado como tempo de traballo efectivo, o que supón redución da xornada realizada durante o curso ou, no seu caso, a retribución adicional correspondente

c) Formación voluntaria do traballador.
Cando o traballador desexa, pola súa propia vontade, desenvolver actividades de formación profesional, terá dereito a permisos para concorrer a exames e preferencia para elixir quenda de traballo ou que se lle adapte a xornada ordinaria de traballo para a asistencia a estas, todo isto nos termos pactados para o seu exercicio na negociación colectiva.
Este tipo de formación voluntaria para o traballador, aínda cando sexa ofertada pola empresa, non ten o carácter de tempo de traballo e, polo tanto, non ten por que ser retribuído este tempo. 

CONTINÚA LENDO...

Ler máis »
26/05/2017 - FETE Informa Pública
UGT ESIXE O PAGO DO 100% DE HABERES EN CASO DE BAIXA LABORAL PARA O PROFESORADO DO ENSINO PÚBLICO

No DOG de 30/12/2014 establecéronxe os seguintes DESCONTOS SALARIAIS POR BAIXA: os 3 primeiros días, o 50%; do 4º ao 20º, o 25%; do 21º ao 90º, o 0%; do 91º en adiante,   Retribucións Básicas (salario base e trienios), os complementos hai que solicitalos a MUFACE.
• Se a crise non nos golpea e a economía medra (disque)…
• Se os nosos compañeiros e compañeiras do ensino concertado cobran o 100% da nómina…
UNHA VEZ MÁIS ESIXIMOS QUE NOS DEVOLVAN O QUE NOS ROUBARON.
ENFERMAR NON É DELITO.

Ler máis »
25/05/2017 - Interinos
MODIFICACIÓNS DO ACORDO DE INTERINOS

Achegamos como documento adxunto a Modificación do Acordo de Interinos que nos facilitou a Consellería.

A FeSP-UGT Ensino segue mantendo a premisa da necesidade de recuperar o aboam,ento do verán despois de traballar 5 meses e medio.

Ler máis »
23/05/2017 - Executiva
FeSP-UGT reitérase na defensa dos traballadores do Ensino Concertado

O compromiso da FeSP-UGT cos traballadores do ensino concertado é inequívoco e indiscutible.

FeSP-UGT sempre se opuxo ao peche de unidades escolares tanto no Ensino Público como no Ensino Concertado. Sempre defendemos o mantemento dos cadros de persoal propoñendo medidas escolares que melloren a calidade do ensino como desdobres educativos, baixadas de ratios, incremento de profesorado para atención á diversidade, etc.

Sempre mantivemos este posicionamento con firmeza, nos Consellos Escolares, nas Comisións Provinciais de Concertos e nas Mesas da Concertada.

Que organizacións sindicais coas que colaboramos na negociación colectiva terxiversen informacións para cuestionar este posicionamento só pode ter unha finalidade: menoscabar a nosa imaxe entre os traballadores do sector. Pero non todo vale na acción sindical e a realidade dos feitos acabará poñendo a cada un no lugar que lle corresponde.

Adxuntamos o posicionamento claro e rotundo da nosa executiva federal a prol da defensa dos traballadores do ensino concertado.

Ler máis »
22/05/2017 - Executiva
AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

ORDE do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.
As solicitudes deberán presentarse presencialmente preferiblemente no centro docente ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/portada .
 Este formulario (anexo I) tamén estará dispoñible:
 a) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.es
 b) Nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de educación.

Ler máis »
18/05/2017 - FETE Informa Pública
MODIFICACIÓN ACORDO DE INTERINOS

A FeSP-UGT Ensino manifesta na Mesa Sectorial a súa discrepancia con diversos aspectos da nova proposta para o acordo de interinos e supedita a sinatura do mesmo ó compromiso de aboamento do verán ós substitutos que traballaron máis de cinco meses e medio; ó que a administración non accede.
Esta organización estudará o texto refundido do acordo antes da sinatura para garantir os dereitos do colectivo de interinos.

Ler máis »
16/05/2017 - Executiva
LETRAS GALEGAS. Carlos Casares, gran escritor e axente normalizador da nosa lingua

Este ano as Letras Galegas están adicadas a Carlos Casares, que nos deixou unha obra considerable que abrangue distintos xéneros. Os intelixentes e eruditos contos dos Escuros soños de Clío, o entrañable conto infantil A galiña azul,  incontables artigos xornalísticos, novelas como Ilustrísma e biografías sobre insignes escritores galegos son parte destacada da súa obra. Ademais participou na redacción da lei de normalización lingüística en 1983 e tamén na creación do Consello da Cultura Galega do que chegou a ser presidente. Tamén foi director da Editorial Galaxia e da revista Grial.
En suma un gran axente normalizador que deu un pulo inmenso á nosa lingua e que algúns hoxe en día están empeñados en contrarrestar. Non o consintamos.

Ler máis »
12/05/2017 - FETE Informa Pública
FeSP-UGT DEMANDA UN CONCURSIÑO PREVIO AO CADP
Ler máis »
10/05/2017 - FETE Informa Pública
FeSP-UGT Ensino ESIXE QUE NON HAXA LIMITACIÓN TEMPORAL NO NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS DOCENTES

Sobre a restrición temporal á hora de efectuar nomeamentos de funcionarios interinos, contida no artigo 19.Dous, parágrafo 3º, a un máximo de tres anos Unidos-Podemos e PSOE recolleron as emendas dos sindicatos con respecto á restrición temporal no nomeamento de interinos e presentáronas. O PP consciente da confusión á que se prestaba o texto do anteproxecto de LPGE presentou unha emenda de modificación, cinguindo a restrición a contratos por obra e servizo.

Afírmannos que non afecta os funcionarios interinos docentes.

Ler máis »
10/05/2017 - Executiva
O PROXECTO A VIDA NO ACUARIO, DO CEIP PLURILINGÜE DA SERRA DE OUTES, ACADA O PRIMEIRO PREMIO Á INNOVACIÓN EDUCATIVA ESCOLA VIVA

O proxecto “A vida no acuario” de Sonia Sánchez Guerra, do CEIP Plurilingüe da Serra de Outes,  acadou o primeiro premio á innovación educativa “Escola Viva”, convocado por FeSP-UGT Ensino e o movemento educativo Escola Viva. Raúl Gómez Farto, presidente de Escola Viva, e a secretaria provincial da Coruña do Sector de Ensino de FeSP-UGT, Paula Rodríguez, deron a coñecer hoxe en rolda de prensa o fallo do xurado, reunido o pasado día 5 de maio. 

Ler máis »
10/05/2017 - Notas de Prensa
RESOLUCIÓN DOS PREMIOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA ESCOLA VIVA

No día de hoxe 10 de maio deuse a coñecer o fallo do xurado da quinta edición dos Premios de Innovación Escola Viva, organizados polo colectivo Escola Viva e FeSP-UGT Ensino.

A acto de entrega dos premios realizarase nunha data aínda por determinar, pero que terá lugar antes do fin do curso escolar. 

No documento adxunto tedes a resolución do xurado cos dos premiados e os tres accesits.

Ler máis »
09/05/2017 - Mesa Sectorial
MESA SECTORIAL: MELLORAS NA CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL

Na longa Mesa Sectorial de hoxe (que continuará o martes próximo) tratáronse os seguintes temas: ordes sobre escolarización de alumnado de atención preferente, prazas sometidas a convenio,comisións de servizo por conciliación da vida laboral e familiar e recoñecemento de oficio das vacacións aboadas, non recoñecidas como servizos prestados, e varios.
FeSP-UGT Ensino defendeu o dereito a conciliar de todos os colectivos e de ambos proxenitores. Propuxemos que a adxudicación debe ser por bloques ou colectivos ordenados do seguinte xeito:
- Funcionarios/as de carreira.
- Funcionarios/as en prácticas.
- Funcionarios/as interinos/as.
Sendo esta proposta aceptada pola administración

Ler máis »
09/05/2017 - Executiva
AS "REVÁLIDAS" SERÁN APLICADAS NO CENTRO POR PROFESORES QUE NON IMPARTEN CLASE AOS ALUMNOS AVALIADOS

As "reválidas" serán aplicadas no centro  por profesores que non imparten clase aos alumnos avaliados. Para corrixir as probas, crearanse unhas comisións de avaliación provinciais integradas por profesores funcionarios do sistema educativo público alleos aos centros seleccionados.

Como vén sendo habitual, as organizacións sindicais que representamos ao conxunto dos traballadores do ensino temos que enterarnos polos medios de comunicación de cousas como esta, o que indica moi claramente o respecto que ten a administración educativa polos traballadores e os seus representantes.

De todos os xeitos, FeSP-UGT rexeita que o MECD, ao non establecer a este respecto nada, na Orde  ECD/393/2017 de 4 de maio, pola que se regulan as probas da avaliación final  de ESO para o curso 2016/2017, deixe ao libre albedrío da administración educativa das comunidades autónomas esta cuestión.

Ler máis »
09/05/2017 - Mesa Sectorial
DOCUMENTOS PARA A MESA SECTORIAL DOCENTE

Achegamos os documentos da mesa sectorial docente:

- MODIFICACIÓN DO ACORDO DE INTERINOS

- PROXECTO DE ORDE DAS COMISIÓNS POR CONCILIACIÓN FAMILIAR.

- DOCUMENTO NO QUE SE RECOLLE O PROCEDEMENTO DE RECOÑECEMENTO COMO SERVIZOS PRESTADOS DOS DÍAS CORRESPONDENTES ÁS VACACIÓNS ABOADAS NON GOZADAS.

- PERMUTAS.

-PRAZAS SOMETIDAS A CONVENIO E PROGRAMAS ESPECÍFICOS DESTA CONSELLERÍA

CONCURSO DE MÉRITOS ESPECÍFICOS PARA CUBRIR PRAZAS EN POSTOS DE ESCOLARIZACIÓN PREFERENTE.

Ler máis »
05/05/2017 - Oposicións
REIVINDICAMOS UN SISTEMA DE ACCESO QUE RESPONDA AO ACORDO ASINADO PARA A ESTABILIDADE DOS CORPOS DOCENTES

Defendemos un sistema de ingreso baseado nos seguintes parámetros:
• Probas non eliminatorias na fase de oposición, na que habería que obter polo menos unha cualificación de cinco.
• Aumento do peso da fase de concurso, fronte á fase de oposición, na cualificación global do procedemento selectivo,   respectando o equilibrio de méritos, capacidade e igualdade.
• Valoración máxima na fase de concurso da experiencia docente, ata os límites legais permitidos.
• Aumento da optatividade para elixir o tema e a unidade didáctica a defender

Ler máis »
27/04/2017 - Oposicións
CORRECCIÓN DE ERROS NA CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 7 de abril de 2017 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ler máis »
26/04/2017 - Notas de Prensa
O DÍA 10 DE MAIO COÑECERANSE OS GALARDOADOS DO PREMIO ESCOLA VIVA

O próximo día 10 de maio darase a coñecer a resolución do xurado da V edición do Premio á Innovación Educativa "Escola Viva". O anuncio do fallo do xurado retrasouse uns días sobre o prazo previsto debido á grande participación e a calidade dos traballos presentados que fixo máis intensas e complexas as reunións dos membros do xurado.

Ler máis »
26/04/2017 - FETE Informa Pública
OS INTERINOS E SUBSTITUTOS TAMÉN PODERÁN SOLICITAR AS HABILITACIÓNS DE CARA ÁS OPOSICIÓNS
Ler máis »
21/04/2017 - FETE Informa Privada
REVISIÓNS MÉDICAS NA CONCERTADA

O dereito a unha revisión médica anual é un dereito incuestionable que teñen todos os traballadores afectados polo convenio da concertada.

Ler máis »
20/04/2017 - FETE Informa Privada
CÓMPUTO DA XORNADA NA CONCERTADA

Unha cuestión conflitiva no ensino concertado é o cómputo da xornada, o número de horas lectivas e non lectivas que corresponde facer aos docentes. Aquí dámosche unhas orientacións ao respecto.

Non dubides en consultarnos as dúbidas que teñas. Estamos a túa disposición nas nosas sedes.

Ler máis »
18/04/2017 - Oposicións
RESUMO DA CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS 2017

Prazo de presentación do 18 de abril ó 9 de maio

 

 

Ler máis »
17/04/2017 - Oposicións
OPOSICIÓNS 2017 ENSINO

Concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, música e artes escénicas, mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades para o ano 2017

Publicada hoxe no DOG  a Orde do 7 de abril de 2017 pola que se convocan procedementos selectivosde ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de música e artes escénicas, e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o día 18 de abril e rematará o 9 de maio de 2017

Ler máis »
12/04/2017 - Comisións de Servizo
COMISIÓN DE SERVIZOS

Prazo de solicitude de comisión de servizo en atención a situacións especiais por motivos de saúde para o curso académico 2017/2018

O primeiro prazo de solicitude de comisión de servizos por razóns de saúde é do 15 de abril de 2017 ao 30 de abril de 2017, ambos inclusive.

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/21758

Ler máis »
09/04/2017 - Oposicións
A CONVOCATORIA DAS OPOSICIÓNS 2017 PREVISTA PARA O 17 DE ABRIL

Esta organización sindical quere amosar publicamente o seu profundo rexeitamento polas formas empregadas novamente pola Consellería á hora de comunicar e facer pública a data da convocatoria das oposicións o vindeiro 17 de abril. Unha vez máis, e como ven sendo habitual, a administración demostra un total menosprezo das organizacións que representan ó profesorado informando  antes á prensa .

Ler máis »
09/04/2017 - Mesa Sectorial
INFORMA-t DE ROGOS E PREGUNTAS DA MESA SECTORIAL DO 6 DE ABRIL DE 2107

A FeSP-UGT denuncia a DESINFORMACIÓN ás OOSS por parte da Consellería. A ausencia do presidente da Mesa Sectorial supuxo a NON CONTESTACIÓN da meirande parte dos rogos e preguntas presentados vetando o dereito á información do profesorado en cuestións tan relevanes como o CXT ou as Oposicións.

 

 

Ler máis »
31/03/2017 - Executiva
RD-lei 6/2017, de 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público

Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público nos ámbitos de persoal docente non universitario e universitario, Forzas Armadas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e Corpos de Policía dependentes das Comunidades Autónomas para 2017.

31/03/2017 - FETE Informa Univ
UGT DEFENDE A INCLUSIÓN DAS UNIVERSIDADES NOS PLANS DE ESTABILIZACIÓNS DE EMPREGO PÚBLICO

FeSP-UGT propuxo ao goberno en data 24 de marzo, no marco da Mesa Xeral da Función Pública, incluír dentro do apartado segundo “Medidas en materia de redución de emprego temporal”do Borrador de acordo para a Mellora do Emprego Público o seguinte:“Incluír ao persoal docente e investigador das Universidades Públicas, así como ao seu persoal de administración e servizos incluídos na Lei Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de modificación da Lei Orgánica de Universidades”.

Ler máis »
31/03/2017 - FETE Informa Pública
A FeSP-UGT POLA CONCIENCIACIÓN DO AUTISMO

A FeSP-UGT Ensino tínguese de azul polo 2 de abril Día Mundial da Concienciación do Autismo. Desde esta Federación queremos apoiar a premisa deste ano:

Rompamos xuntos barreiras polo autismo.

Fagamos unha sociedade accesible.

#2deAbril

#DiaMundialDoAutismo

30/03/2017 - Executiva
ACORDO PARA A MELLORA DO EMPREGO PÚBLICO

Só desde a negativa situación de partida (masiva destrución de emprego público e abusivo aumento da temporalidade) se pode comprender a natureza do Acordo.

Case seis anos costou que o goberno recoñecera o erróneo das políticas en materia de emprego público e rectificase. Seis anos de notable e profundo retroceso na calidade da atención á cidadanía. Seis anos nos que a destrución e precarización do emprego público foi a principal medida para combater a crise. Seis anos de vulneración sistemática do dereito á negociación colectiva (como recoñeceron a OIT e o CEDS). Seis anos de loita, mobilización e iniciativas por parte de FeSP-UGT. En suma, seis anos de grandes desacordos que rematan coa rectificación do goberno.

Ler máis »
30/03/2017 - Mesa Sectorial
XOVES 6 DE ABRIL VINDEIRA MESA SECTORIAL DOCENTE NON UNIVERSITARIA

O vindeiro xoves 6 abril ás 11:00 terá lugar a vindeira mesa sectorial docente coa orde do día:

- Lectura e aprobación da acta anterior.

- Orde de licenzas por formación.

- PIALE.

- Orde de reintegros.

-  Decreto de prooción de igualdade

Ler máis »
30/03/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT SOLICITA A REGULACIÓN DAS MATERIAS AFÍNS CO APOIO DE CASE 5.000 SINATURAS

A Federación de Traballadores dos Servizos Públicos da UGT presentou hoxe por rexistro un escrito dirixido ao presidente da Mesa Sectorial Docente solicitando unha reunión para “expoñer á administración educativa a proposta de crear COMISIÓNS PROVINCIAIS para revisar os perfís das prazas con materias afíns e o reparto coherente de especialidades para cada praza con perfil afín”. Esta solicitude vai reforzada con case 5.000 sinaturas  “como mostra do apoio do profesorado galego”.

 

Ler máis »
29/03/2017 - FETE Informa Pública
CURSO ESCOLA VIVA EN PONTEVEDRA: Xestión da aula con alumnado TDAH

Os días 6 e 7 do mes de abril celebrarase en Pontevedra o curso: "Xestión da aula con alumnado TDAH".

O desenvolvemento desta actividade estará a cargo de Javier Estévez Rodríguez(psicólogo, psicopedagogo, TDAH). Gabinete FOCUS-A CORUÑA, especializados en TDAH(Coruña).

Ler máis »
28/03/2017 - Executiva
UNHA SELECTIVIDADE MÁIS RESTRITIVA

A resolución conxunta do 21 de febreiro de 2017 publicada no DOG de onte pola que se ditan instrucións da avaliación de Bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2017/18 restrinxe a capacidade de elección do alumnado e pode causar a sensación de que hai materias que non vale a pena cursar por non ter cabida na proba de acceso.

Ler máis »
28/03/2017 - FETE Informa Privada
CLÁUSULAS ILEGAIS NOS CONTRATOS DE TRABALLO

É habitual que nos contratos de traballo se inclúan determinadas cláusulas referidas ao horario de traballo coa coletilla de que “poderá modificarse por necesidades do servizo”,ou ao salario, á xornada, etc.
Pois ben, independientemente de que o traballador acepte, por descoñecemento, falta de asesoramento, medo a que non o contraten…, o certo é que os tribunais de xustiza levan anos considerando nulas este tipo de cláusulas, e igualmente o serán as medidas adoptadas polas empresas baseándose nelas. A Sala do Social do Tribunal Supremo ditou xurisprudencia na súa sentenza do 7 de novembro de 2008, sinalando que ditas cláusulas infrinxían o disposto no art. 41 do ET, e, por iso, o principal motivo polo que deben declararse nulas é que supoñen a renuncia de dereitos de natureza indispoñible para os traballadores (art. 3.5 do ET).

Ler máis »
24/03/2017 - FETE Informa Privada
ORDE NORMAS DE CONCERTOS EDUCATIVOS

ORDE do 14 de marzo de 2017 pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2017/18 e seguintes. http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0164-150317-0002_gl.html 

O Sindicato Nacional de Ensino Privado da FeSP-UGT rexeita o proceder da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que coa súa habitual  desconsideración e falta de diálogo vén de sacar unha nova orde para a aplicación do réxime de concertos educativos sen ter en conta aos axentes sociais. 

 

Ler máis »
22/03/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT ESIXE QUE SEXA A CONSELLERÍA QUEN DECIDA SE SE SUSPENDEN AS CLASES POLAS CONDICIÓNS METEOROLÓXICAS

O sector de Ensino da  Federación de Traballadores dos Servizos Públicos da UGT Galicia  esixe á Consellería de Educación que garanta a seguridade dos membros da comunidade educativa e asuma a súa responsabilidade e tome as decisións que lle corresponden, neste caso no que se refire ás condicións meteorolóxicas.

 

Ler máis »
21/03/2017 - FETE Informa Pública
DÍA MUNDIAL DA SÍNDROME DE DOWN
20/03/2017 - FETE Informa Pública
A FeSP – UGT ESIXE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN SOBRE A CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS 2017

A golpe de marzo a consellería segue sen dar resposta ás dúbidas dos opositores no tocante a unha OPE fantasma que inunda os medios de comunicación a diario. Por outra banda, está a inquedanza dun amplo colectivo de profesorado que, a día de hoxe, non sabe con certeza en que derivará esta proposta da administración; que podemos cualificar de inxusta, atropelada e escasa.

Os opositores séntense reféns do estado, xoguetes en mans dunhas administracións que artellan os seus presupostos en base a tensar a corda ata o último minuto. A FeSP-UGT pregúntase como os dirixentes dun estado poden empregar este tipo de armas políticas.

Esiximos que se axilice a elaboración do Decreto Lei que desbloquee esta situación tal e como afirmou Méndez de Vigo; do mesmo xeito que nós xa fixemos constar a solicitude do mesmo na mesa sectorial do 2 de marzo.

 

É evidente que se pode sacar a OPE sen presupostos xerais do estado asignados e con garantía xurídica, sempre e cando, exista o documento anterior e non se exceda o 100% da taxa de reposición. Polo que esiximos a convocatoria de oposición XA!

 

A FeSP-UGT

 

POLO DESBLOQUEO DAS OPOSICIÓNS!

POLA ELIMINACIÓN DA INCERTIDUME DOS OPOSITORES!

POR UNHA OFERTA SUFICIENTE QUE REMATE COA PRECARIEDADE DO ENSINO!

Ler máis »
17/03/2017 - Executiva
POLO EMPREGO ESTABLE E A RECUPERACIÓN DE DEREITOS SALARIAIS: ÚNETE
16/03/2017 - FETE Informa Pública
IES CASTRO DA UZ DAS PONTES: NIN RECORTES DE POSTOS DOCENTES NIN SUPRESIÓN DE UNIDADES

Apoiando as reivindicacións da Comunidade Educativa do IES castro da Uz das Pontes. Nin recortes de postos docentes nin supresións de unidades!!!!

16/03/2017 - FETE Informa Pública
Concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/

Hoxe saiu no DOG o Concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros públicos. Podedes descargar o documento no enlace.

Ler máis »
13/03/2017 - Notas de Prensa
FeSP–UGT DENUNCIA A MALA XESTIÓN DA XUNTA NA OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO DO 2017 COS CONSERVATORIOS DE MÚSICA

FeSP-UGT Ensino denuncia a actuación da Consellería de Educación na Oferta Pública de Emprego 2017 con respecto aos Conservatorios de Música. “A OPE que anunciou a consellería convoca prazas de acceso de corpo A2-A1 para que o profesorado de Educación Secundaria poda cubrir prazas no CMUS, pero esta oferta non convoca oposicións libres para o profesorado de Conservatorio. Deste xeito a administración pretende resolver un problema legal  que está nos xulgados: o Profesorado de Educación Secundaria de Música que está impartindo docencia nos CMUS e ao cal os tribunais dixeron que había que arranxar xa que son corpos distintos”. Esta problemática xa chegou aos centros e no Conservatorio de Ourense haberá mobilizacións ao longo desta semana  pedindo a Consellería solucións. 

Ler máis »
09/03/2017 - Executiva
9 MARZO FOLGA XERAL NO ENSINO

. Derrogación da LOMCE e do RD 3-2
· Diálogo cos axentes sociais para acadar unha nova lei consensuada política e socialmente;
· A reversión dos recortes;
· O incremento dos orzamentos dedicados a educación;
· A recuperación dun sistema de becas que garanta a igualdade de oportunidades;
· A eliminación das prácticas non remuneradas en FP;
· A recuperación dos cadros de persoal docentes;
· A dignificación das condicións laborais dos profesionais do ensino;
· O freo á privatización do sistema educativo...

09/03/2017 - Executiva
ROTUNDO ÉXITO O SEGUiMENTO DA FOLGA XERAL NO ENSINO

FE-CCOO DE GALICIA, FESP-UGT, ESCOLA VIVA, SINDICATO DE ESTUDANTES, IESGA E STEG, VALORAN COMO UN ROTUNDO EXITO O SEGUIMENTO DE MODO MAIORITARIO DA CONVOCATORIA DE FOLGA XERAL NO SISTEMA EDUCATIVO


FE-CCOO de Galicia, FeSP-UGT, ESCOLA VIVA, Sindicato de Estudantes, IESGA e STEG, valoran como un rotundo exito o seguimento de modo maioritario da convocatoria de Folga Xeral no sistema educativo na data de hoxe, supón un duro castigo ás políticas restritivas do goberno do Partido Popular no eido educativo.
O seguimento da convocatoria de folga, que se cifra nun 63% no colectivo de docentes, e de mais do 90% no alumnado da secundaria e da universidade. Isto visualizouse na masiva asistencia ás mobilizacións convocadas nas cidades e vilas da nosa comunidade rexeitando de modo unánime ás contrarreformas educativas e as políticas de recortes deseñadas polo goberno do PP.

Ler máis »
09/03/2017 - Notas de Prensa
O SEGUIMENTO DA XORNADA DE FOLGA XERAL FOI DUN 63% EN XERAL E DUN 90% NA ESO E UNIVERSIDADE

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2017. A sociedade galega respondeu de forma masiva á xornada de folga no ensino. O paro foi dun 90% na ESO e na Universidade, sendo dun 63% no global, xa que a folga estendíase dende a educación primaria ata a Universidade. Así, milleiros de docentes, pais e nais e alumnos saíron hoxe á rúa en Ferrol, Santiago, Lugo, Vigo, Ribeira  e A Coruña - hoxe ás 19.30 farano en Ourense -  para manifestar unha vez máis o rexeitamento á LOMCE e insistir na necesidade da reversión dos recortes no ensino.

Ler máis »
08/03/2017 - Executiva
MANIFESTO FOLGA XERAL NO ENSINO 9 MARZO

MANIFESTO XORNADA DE LOITA E FOLGA XERAL NO SECTOR EDUCATIVO DO 9 DE MARZO

 

A FE-CCOO de Galicia, FeSP-UGT, ESCOLA VIVA, SINDICATO DE ESTUDIANTES, IESGA e STEG xa advertimos en decembro que se non se percibían cambios na política educativa do goberno convocaríamos outra folga no primeiro trimestre deste ano. Hoxe 9 de marzo cumprimos co prometido.
Non é admisible que un goberno en minoría continúe desenvolvendo a LOMCE despois de que o parlamento aprobara por ampla maioría unha proposición de lei para derrogala. De nada valen as boas palabras e promesas dun pacto educativo cando os feitos van en camiño contrario. Sobran as razóns para terse mobilizado no día de hoxe.

Ler máis »
08/03/2017 - Executiva
8 MARZO DÍA INTERNACIONAL DA MULLER

A FeSP-UGT Ensino quere conmemorar o día da muller agradecendo o traballo das docentes que día a día aportan calidade ó noso ensino.

"A Liberdade é unha conquista

á que o home chega

por medio da educación 

e a cultura"

Rosa Sensat

07/03/2017 - Executiva
CXT: ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONCURSO DE TRASLADOS DE SECUNDARIA E DE ADULTOS

Adxudicación provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2017, e adxudicación provisional do concurso de traslados específico entre funcionarios docentes do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

Ler máis »
02/03/2017 - Oposicións
OPE 2017

Con data de hoxe a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, unilateralmente e sen negociar previamente coas OOSS fai pública na Mesa Sectorial Docente a OPE do 2017. Novamente, a FeSP-UGT Ensino manifestou na mesa a falta de negociación por parte da administración educativa e esixiu garantías e seguridade xurídica para esta oferta de emprego.

 

 

 

Ler máis »
02/03/2017 - FETE Informa Pública
ROLDA PRENSA DAS ORGANIZACIÓNS CONVOCANTES DA FOLGA DO 9 DE MARZO

AS ORGANIZACIÓNS da PLATAFORMA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO DE GALICIA (FE-CCOO de Galicia, FeSP-UGT, ESCOLA VIVA, SINDICATO DE ESTUDIANTES, IESGA) e STEG  CONVOCAMOS FOLGA XERAL NO SECTOR EDUCATIVO O 9 DE MARZO

A FE-CCOO de Galicia, FeSP-UGT, ESCOLA VIVA, SINDICATO DE ESTUDIANTES, IESGA e STEG, facemos un chamamento á folga a toda a comunidade educativa o vindeiro 9 de marzo.

Ler máis »
02/03/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT DENUNCIA UNHA OFERTA DE EMPREGO PARA ENSINO “INSEGURA, SEN NEGOCIACIÓN E ESCASA”

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2017. A Federación de Traballadores dos Servizos Públicos da UGT considera que a oferta do proceso de Oposicións anunciado hoxe pola Consellería de Educación na xuntanza da Mesa Sectorial é “insegura, sen negociación e escasa”.

Ler máis »
01/03/2017 - FETE Informa Privada
HABILITACIÓNS

Lembramos que desde o día 1 ao 31 de marzo poderán facerse as solicitudes de habilitacións. Só se poderá presentar unha instancia por tipo de solicitude. No caso de presentar máis dunha instancia do mesmo tipo de solicitude, a xefatura territorial correspondente unicamente tramitará a última instancia rexistrada.

Aquelas persoas que xa solicitaron en convocatorias anteriores e xa acreditaron a documentación necesaria para ser habilitadas: Celga 4, formación pedagóxica e didáctica e a certificación académica, non terán que presentala de novo.

Ler máis »
28/02/2017 - FETE Informa Pública
DÍA MUNDIAL DAS ENFERMIDADES RARAS

28 DE FEBREIRO DÍA MUNDIAL DAS ENFERMIDADES RARAS; a FeSP-UGT quere salientar no día de hoxe a importancia do traballo diario en prol da inclusión educativa do alumnado con estas características persoais e lembra a importancia e o esforzo diario das familias e o profesorado para acadar maiores recursos nos centros educativos para eles.

TODOS SOMOS IGUAIS

TODOS SOMOS DIFERENTES

#28defebreiro

#diamundialdasenfermidadesraras

27/02/2017 - Notas de Prensa
FeSP-UGT CONFIRMA ANTE A CONSELLERÍA A SÚA ADHESIÓN Á FOLGA XERAL NO SECTOR DO ENSINO DO 9 DE MARZO

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2017. A Federación de Traballadores dos Servizos Públicos da UGT confirmou hoxe, xunto a CCOO-Ensino e o Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia (STEG), a súa adhesión á folga xeral estatal do 9 de marzo no sector do ensino por medio dun escrito presentado no rexistro xeral da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Ler máis »
27/02/2017 - Oposicións
A FeSP-UGT ENSINO DENUNCIA A FALTA DE SERIEDADE DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

Ás 12:15 desta mañá a Consellería de Cultura. Educación e Ordenación Universitaria modifica a Orde do día da Mesa Sectorial do Vindeiro Xoves día 2 engadindo O Proxecto de Orde pola que se convocan os Procesos Selectivos que achegamos neste enlace. Novamente obvian á figura das OOSS e xogan co futuro de miles de opositores mantendo unha postura ambigua ante ó acceso á función pública docente do 2017. A FeSP-UGT esixe á administración un pouco de seriedade e coherencia para/co profesorado opositor e pronuncia o seu malestar pola premura e as datas nas que é presentada esta Orde (en plenas vacacións de Entroido) que non deixa demasiada marxe para traballar sobre ela.

En resumo; a Orde do día da Mesa sectorial sera a seguinte:

1.- OPE

2.- Proxecto de Orde de convocatoria de procesos selectivos

3.- Proxecto de Orde de directores.

 

 

Ler máis »
23/02/2017 - FETE Informa Pública
O INCERTIDUME DA OPE 2017

O Goberno central comunicou ás CCAA que mentres non se aproben os presupostos xerais do estado (PXE) non se poderán convocar oposicións en educación.
FeSP-UGT Ensino considera que de non aprobarse os PXE o Goberno Central debe eliminar a taxa de reposición mediante un Real Decreto Lei e con